Προς μισθολογική εξίσωση οι συμβασιούχοι με τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου

Προς μισθολογική εξίσωση οι συμβασιούχοι με τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου Κύριο

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ.:6401/15.06.2017

Προς Υπουργό:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Προς μισθολογική εξίσωση οι συμβασιούχοι με τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου»

Αλλαγές διαφαίνεται να υπάρξουν σε ό,τι αφορά στη μισθολογική διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στους συμβασιούχους αορίστου χρόνου και σε εκείνους που εργάζονται με συμβάσεις εργασίας κάθε είδους (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις ΕΣΠΑ, συμβάσεις εργασιακής εμπειρίας, συμβάσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης, συμβάσεις αναπλήρωσης-αντικατάστασης συναδέλφου κ.α.).
Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ύστερα από προδικαστικό αίτημα που του απέστειλε το Εφετείο της Μαδρίτης και αφορά στην υπόθεση μιας εργαζόμενης που απασχολούνταν στο Ισπανικό Δημόσιο από το 2003 έως το 2012, αποφάνθηκε ότι οι συμβασιούχοι του Δημοσίου θα πρέπει να αμείβονται και να αποζημιώνονται (όταν απολύονται), όπως και οι αορίστου χρόνου.
Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, η μισθολογική διαφορά των 72.000 συμβασιούχων που απασχολούνται από το κράτος, συγκριτικά με τους εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, κυμαίνεται από 200 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύμβαση και το φορέα που αναλαμβάνει την πρόσληψη, το μορφωτικό επίπεδο και την οικογενειακή κατάσταση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο βασικός μισθός στο Δημόσιο ανέρχεται στην Ελλάδα στα 780 ευρώ, ενώ στους συμβασιούχους ΕΣΠΑ στα 580 ευρώ.
Το ζήτημα που τίθεται ύστερα από την εν λόγω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ότι από τη στιγμή που θα υιοθετηθεί από την Ε.Ε. ως κοινοτική οδηγία, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να την εφαρμόσουν, εφόσον βασίζεται στο κοινοτικό δίκαιο. Σαν αποτέλεσμα, το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες αλλαγές και να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Επηρεάζει η παραπάνω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τη μισθοδοσία των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Ελλάδα και αν ναι, σε ποιο βαθμό;

-Εφόσον η απόφαση καταστεί κοινοτική οδηγία, το αρμόδιο Υπουργείο προτίθεται να προβεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να εναρμονιστεί η Ελλάδα με αυτήν;

-Δεδομένων και των συνεπειών που θα έχει αυτή η απόφαση στην ελληνική οικονομία, με ποιον τρόπο θα εφαρμοστούν οι μισθολογικές αλλαγές στους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου;