Σε χαμηλά επίπεδα οι δείκτες απασχόλησης στη χώρα μας

Σε χαμηλά επίπεδα οι δείκτες απασχόλησης στη χώρα μας Κύριο

Αρ. πρωτ.:6399/15.06.2017

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2017

Προς Υπουργό:

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Σε χαμηλά επίπεδα οι δείκτες απασχόλησης στη χώρα μας»

Βυθισμένοι είναι οι δείκτες απασχόλησης στη χώρα μας σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, με την Ελλάδα να κατέχει τις χειρότερες βαθμολογίες μεταξύ των χωρών του Οργανισμού. Οι επιμέρους δείκτες απασχόλησης για το τρέχον έτος είναι σε χαμηλά επίπεδα με τις προοπτικές να μην αφήνουν περιθώρια ανάκαμψης και αισιοδοξίας. Στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον έρχονται να προστεθούν και οι αποτυχημένοι χειρισμοί της Κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ, η ανάκαμψη στον τομέα της απασχόλησης θα γίνει με αργούς ρυθμούς, εξαιτίας κιόλας της παρατεταμένης ύφεσης, που οι πολιτικές των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν βυθίσει την εθνική μας οικονομία.
Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, ότι το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών-μελών του Οργανισμού. Μάλιστα η Ελλάδα είναι κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ στους επιμέρους δείκτες, αποδεικνύοντας στην ουσία το βαρύ κοινωνικό και οικονομικό κόστος των χειρισμών της Κυβέρνησης. Το εντυπωσιακό της έκθεσης του ΟΟΣΑ, που φανερώνει και την δραματική κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις τόσο στην ανασφάλεια στην αγορά εργασίας, όσο και στο εργασιακό άγχος. Στον αντίποδα η κοινωνική συνοχή βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τις ακολουθούμενες πολιτικές της Κυβέρνησης να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ήδη αρνητικό κλίμα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Δεδομένου ότι η απασχόληση στη χώρα μας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να αναστραφεί το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα, όπως αυτό καταγράφεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ;