Κλείνει η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Υμηττού ΟΑΕΔ

Κλείνει η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Υμηττού ΟΑΕΔ Κύριο

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2017

Αρ. Πρωτ.:6372/14.06.2017

Προς Υπουργό:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Κλείνει η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Υμηττού ΟΑΕΔ»

Στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΑΒΕΕ (ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ) λειτουργεί από τη δεκαετία του '50 η Σχολή Μαθητείας Μηχανοτεχνιτών ΟΑΕΔ, με την επωνυμία «ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Υμηττού», ειδικότητας τεχνικών εργαλειομηχανών. Πρόκειται για μια σχολή φυτώριο των νέων τεχνιτών της εταιρείας, καθώς οι σπουδαστές παράλληλα με τα μαθήματά τους κάνουν την πρακτική τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανανέωση του εξειδικευμένου τεχνικού παραγωγικού προσωπικού της.
Χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση ή εξήγηση φαίνεται ότι καταργείται η λειτουργία της Σχολής, καθώς στην προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2017-2018, δεν αναφέρεται η ΕΠΑ.Σ Υμηττού ανάμεσα στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων. Ενώ αντίστοιχα δεν έχει δημοσιευθεί η σχετική πρόσκληση για τους υποψήφιους μαθητές για την επικείμενη σχολική χρονιά.
Ανησυχία προκαλεί η ενδεχόμενη αναστολή της λειτουργίας της Σχολής Μαθητείας Υμηττού, καθώς πρόκειται για μία σχολή που παρέχει στην αγορά εργασίας τεχνίτες εργαλειομηχανών, εξειδικευμένους σε μία από τις ελάχιστες βαριές βιομηχανίες της χώρας, συντελώντας ουσιαστικά στη μείωση της ανεργίας.
Παράλληλα με το έντονο ενδιαφέρον σπουδαστών για να φοιτήσουν στη σχολή, ενδεχόμενη αναστολή της λειτουργίας της ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα και στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ, που βασίζεται στη πρακτική που πραγματοποιούν οι σπουδαστές στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά και στη στελέχωση του προσωπικού της στο μέλλον.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Επιβεβαιώνει το αρμόδιο Υπουργείο την αναστολή της λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Υμηττού για το νέο σχολικό έτος 2017-2018;

-Ποια είναι η σκοπιμότητα της αναστολής της λειτουργίας της Σχολής και μάλιστα μίας τέτοιας εξειδικευμένης ειδικότητας, που απορροφάται άμεσα στην εγχώρια αγορά εργασίας;

-Καθώς οι σπουδαστές της σχολής κάνουν πρακτική και με την αποφοίτησή τους στελεχώνουν την ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ προηγήθηκε διάλογος και ενημέρωση με την εταιρεία προκειμένου να υπάρξει ομαλή μεταβατική περίοδος και να μην επηρεαστεί η λειτουργία μίας από τις ελάχιστες βαριές βιομηχανίες της χώρας;