Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η μεγάλη χαμένη στη χρηματοδότηση “Εγκατάστασης Νέων Γεωργών”

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η μεγάλη χαμένη στη χρηματοδότηση “Εγκατάστασης Νέων Γεωργών” Κύριο

Η Κεντρική Μακεδονία «πληρώνει» την προχειρότητα με την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνέταξε την προκήρυξη εφαρμογής του προγράμματος για τους νέους αγρότες, χωρίς να λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες κάθε Περιφέρειας.
«Θύματα» του κακού σχεδιασμού είναι τουλάχιστον 1.000 νέοι αγρότες από την Κεντρική Μακεδονία οι οποίοι ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους στο παραπάνω πρόγραμμα, εντούτοις μένουν εκτός εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού χρηματοδότησης που αντιστοιχεί συνολικά στις εφτά περιφερειακές ενότητες.
Ειδικότερα από το σύνολο των 241 εκατομμυρίων ευρώ που είναι το σύνολο του προγράμματος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοιχούν 43.600.000 ευρώ (ποσοστό 181,%), την ώρα που από τις 13.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πανελλαδικά, οι 3.581 έχουν υποβληθεί από την Κεντρική Μακεδονία (ποσοστό 26,5%).

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ.:6281/12.06.2017

Προς Υπουργό:
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η μεγάλη χαμένη στη χρηματοδότηση "Εγκατάστασης Νέων Γεωργών"»

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ: 8837/14-10-2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκίνησε ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους 2016 για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών».
Κατά τη διάρκεια της πορείας του προγράμματος παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα (τροποποιήσεις της πρόσκλησης, καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της αξιολόγησης με αποτέλεσμα την αδυναμία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής-ΔΑΟΚ να ολοκληρώσουν τις αξιολογήσεις στο εναπομείναν μικρό χρονικό διάστημα κλπ), από τα οποία μπορεί να συμπεράνει κάποιος την όλη προχειρότητα του εγχειρήματος.
Επιπλέον, η εμπλοκή διαφορετικών υπηρεσιών και φορέων για την εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, σε συνδυασμό με τις ανελαστικές καταληκτικές ημερομηνίες, έχουν δημιουργήσει έντονη δυσαρέσκεια στους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος, που δεν είναι άλλοι από τους νέους αγρότες που επιμένουν, ρομαντικά, να δημιουργήσουν πλούτο στη χώρα μας.
Σε ό,τι αφορά στους νέους αγρότες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η αδικία είναι κατάφορη, αφού στο πρόγραμμα η κατανομή των κονδυλίων ανά Περιφέρεια έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες αλλά και ο αριθμός των νέων αγροτών, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 1.000 νέοι αγρότες να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προγράμματος, την ώρα που σε άλλες Περιφέρειες θα περισσέψουν χρήματα.
Πιο συγκεκριμένα, από το σύνολο των 241 εκατομμυρίων ευρώ που είναι το σύνολο του προγράμματος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοιχούν 43.600.000 ευρώ (ποσοστό 18,1%), την ώρα που από τις περίπου 13.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πανελλαδικά, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν υποβληθεί 3.581 αιτήσεις (ποσοστό 26,5%).
Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 1.000 νέοι αγρότες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, αφού για μια ακόμη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου έκαναν την κατανομή των κονδυλίων χωρίς να λάβουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες κάθε Περιφέρειας.
Τέλος, αν λάβουμε υπόψη ότι το ύψος επιχορήγησης για κάθε νέο αγρότη σύμφωνα με την ίδια Πρόσκληση είναι 17.000 ευρώ, καθίσταται αναγκαίο η μεταφορά ποσού τουλάχιστον 17.000.000 ευρώ, για να μπορέσουν τελικά να ενταχθούν οι τουλάχιστον 1.000 νέοι αγρότες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις μένουν εκτός της χρηματοδότησης λόγω της ανεπάρκειας των πόρων. Το πρόβλημα αυτό έχει επισημανθεί, μεταξύ άλλων και από το Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» που έχουν υποβληθεί σε κάθε Περιφέρεια;

-Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν, προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα το σύνολο των νέων αγροτών που πληρούν τις προϋποθέσεις;

-Υπάρχει βούληση για τη μεταφορά αδιάθετων πόρων από άλλες Περιφέρειες ή από άλλα προγράμματα προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία;