Σημαντικά προβλήματα στο Θεαγένειο Νοσοκομείο

Σημαντικά προβλήματα στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3073

Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 2015

Προς Υπουργό:

Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Σημαντικά προβλήματα στο Θεαγένειο Νοσοκομείο»

Σημαντικά προβλήματα και δυσλειτουργίες αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο. Το Θεαγένειο καλύπτοντας όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά ευρύτερα τη Βόρεια Ελλάδα είναι αντιμέτωπο με πλήθος προβλημάτων, με πιο σημαντικά τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότησή του. Τη δεδομένη στιγμή το νοσοκομείο λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό. Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, καθώς ο μειωμένος κατά 22% προϋπολογισμός του έχει οδηγήσει σε επακόλουθη μείωση του προϋπολογισμού του φαρμακείου κατά 14% περίπου.
Προβλήματα παρατηρούνται και στον τομέα της πρόληψης, με τη δημιουργία μεγάλης λίστας αναμονής λόγω έλλειψης του απαραίτητου ιατρικού προσωπικού. Επίσης το μηχάνημα PET/CT, ένα σημαντικό μηχάνημα για τους καρκινοπαθείς του οποίου η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα, κινδυνεύει να μην λειτουργήσει, διότι δεν υπάρχει ειδικός ιατρός και ούτε έχει προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψής του. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να επιληφθεί των σημαντικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει το Θεαγένειο Νοσοκομείο, διότι κινδυνεύει σε μεγάλο βαθμό η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα, που αντιμετωπίζει το Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης; Προβλέπεται αύξηση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, δεδομένης της μεγάλης υποχρηματοδότησής του;

- Ποια είναι τα ποσά που δόθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο στα νοσοκομεία όλης της χώρας κατά το πρώτο 4μηνο του 2015 από την τακτική χρηματοδότηση και τι ποσό δόθηκε στο Θεαγένειο νοσοκομείο;