Δραματική μείωση της καλλιέργειας καπνού στην χώρα μας

Δραματική μείωση της καλλιέργειας καπνού στην χώρα μας

Αρ. Πρωτ. 10078/04.7.2007

Προς:
- Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καπνοπαραγωγοί του Νομού Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες τόνοι παραγωγής καπνού, που καλλιεργήθηκαν το 2006, παραμένουν απούλητοι στις αποθήκες ζημιώνοντας σημαντικά τους παραγωγούς, οι οποίοι βλέπουν τους κόπους τους να πηγαίνουν χαμένοι και χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι.

Σύμφωνα με καταγγελίες των παραγωγών καπνού οι καπνέμποροι αγνοώντας τους όρους των συμβολαίων, που έχουν συνυπογράψει με τους παραγωγούς, δεν παραλαμβάνουν τις σοδιές καπνού. Ως εκ τούτου οι παραγωγές παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες, η ποιότητά τους υποβαθμίζεται και η εμπορική τους αξία μειώνεται, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο που ζημιώνει τους παραγωγούς.
Το πιο μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί του νομού Σερρών, καθώς οι αδιάθετες ποσότητες καπνού φτάνουν τους 600 τόνους, το σύνολο δηλαδή των αδιάθετων παραγωγών των υπόλοιπων νομών της Βορείου Ελλάδας που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.
Παρά την Κοινή Υπουργική Απόφαση 67002/16-11-2006, και τις συμβάσεις καλλιέργειας για το 2006 σύμφωνα με τις οποίες οι μεταποιητές θα έπρεπε να είχαν παραλάβει τις σοδιές καπνού έως το τέλος Μαρτίου, σε πολλές περιπτώσεις και τα χρονικά περιθώρια εξαντλήθηκαν κατά πολύ, ενώ κάποιες σοδιές δεν παρελήφθησαν καθόλου.
Όλη αυτή η αβεβαιότητα που κυριαρχεί στον κλάδο της παραγωγής καπνού, οι χαμηλές τιμές μεταπώλησης, οι μεγάλες ποσότητες παραγωγής που παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες, αλλά και η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ λειτούργησαν ανασταλτικά, ώστε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας -όπου παραδοσιακά ο καπνός αποτελούσε μονοκαλλιέργεια- λειτούργησαν ανασταλτικά, ώστε πολλοί παραγωγοί δεν καλλιέργησαν κατά την φετινή χρονιά καπνό.
Το 2006, πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, η καπνοκαλλιέργεια σε όλη την Ελλάδα μειώθηκε 80% με 90%.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

- Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε οι έμποροι καπνού να εφαρμόζουν επακριβώς τους όρους των συμβολαίων που συνυπογράφουν με τους καπνοπαραγωγούς, για να μην παρατείνεται η παραμονή της παραγωγής καπνού στις αποθήκες και μειώνεται η εμπορική της αξία;

- Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά στην εγχώρια παραγωγή καπνού μετά την νέα ΚΑΠ και πως προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να στηρίξει τις περιοχές όπου παραδοσιακά καλλιεργείται καπνός;

- Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο για τις μεγάλες ποσότητες καπνού που παραμένουν αναξιοποίητες στις αποθήκες ζημιώνοντας τους καπνοπαραγωγούς που βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο;