Απαραίτητη λήψη μέτρων για την πυρασφάλεια στα σχολεία της Θεσσαλονίκης

Απαραίτητη λήψη μέτρων για την πυρασφάλεια στα σχολεία της Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 10080/04.7.2007

Προς Υπουργούς:
- Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
- Δημόσιας Τάξης
- Δικαιοσύνης


Το θέμα της πυρασφάλειας, της πυρανίχνευσης και της πυρόσβεσης στα σχολικά συγκροτήματα του Νομού Θεσσαλονίκης αποδεικνύεται ζωτικής σημασίας, καθώς πολλές είναι οι ελλείψεις και τα κενά που καταγράφονται ύστερα από τους σχετικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν διεξαχθεί τα δύο τελευταία χρόνια σε 80 σχολεία της Θεσσαλονίκης, μόνο τα 50 πληρούν τους κανόνες ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έχουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά το έτος 2005 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενέκρινε 68 μελέτες πυρασφάλειας, αλλά μόνο σε 24 περιπτώσεις δόθηκαν πιστοποιητικά. Την ίδια στιγμή το 2006 από τους 39 ελέγχους που διεξήχθησαν μόνο 26 σχολεία πήραν πιστοποιητικά πυροπροστασίας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία κανένας από τους ελέγχους που διεξήχθη δεν ήταν έκτακτος. Οι έλεγχοι έγιναν ύστερα από αίτηση των διευθυντών των σχολείων. Από τη στιγμή, λοιπόν, που ουσιαστικά πραγματοποιούνται μόνο αυτοψίες και όχι έκτακτοι έλεγχοι, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μία πλήρης εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο σύνολο των σχολικών κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης.
Σοβαρό ζήτημα προκύπτει επίσης από το γεγονός ότι πολλά κτίρια που χρησιμοποιούνται ως σχολικά, όντας παλιά δεν είχαν τις υποδομές για πυρασφάλεια, όπως κανονικά προβλεπόταν στην μελέτη κατασκευή τους. Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις όπου χρειάσθηκαν περισσότερες σχολικές αίθουσες, έγιναν παρεμβάσεις σε αποθήκες, διαδρόμους και υπόγειους χώρους, χωρίς να δοθεί η απαραίτητη σημασία στις προδιαγραφές ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς και όχι μόνο. Τα περισσότερα σχολεία δεν διαθέτουν για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών σε περίπτωση πυρκαγιάς τίποτα περισσότερο από πυροσβεστήρες. Οι αρμόδιοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποδίδουν την έλλειψη μόνιμων συστημάτων πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια στο υψηλό κόστος που απαιτείται για την εγκατάστασή τους.
Παρά το γεγονός ότι πιστοποιητικά που δίνονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρασφάλεια, ισχύουν μόνο για πέντε χρόνια, είναι περιορισμένες οι περιπτώσεις όπου τα σχολεία ζητούν επανεξέταση και έλεγχο για την καταλληλότητα του συστήματός τους. Συνεπώς το αρμόδιο Τμήμα Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν και κατά πόσο έχουν συντηρηθεί τα μηχανήματα και το σύστημα πυρασφάλειας των σχολικών κτιρίων. Στην αδράνεια αυτή συμβάλλει και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση που δεν κατατεθεί από πλευράς σχολείου αίτηση επανελέγχου.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Ποια είναι τα επίσημα στοιχεία, που έχει στη διάθεσή του το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με τα συστήματα πυρασφάλειας στο σύνολο των σχολικών κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης;

- Τι μέτρα προβλέπεται να λάβουν τα συναρμόδια Υπουργεία εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν έλεγχοι πυρασφάλειας στο σύνολο των σχολικών εγκαταστάσεων του νομού για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών;

- Για ποιο λόγο δεν προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην επιβολή κυρώσεων στους υπευθύνους όταν, σύμφωνα με τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν πληρούνται οι απαραίτητοι κανόνες πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στα σχολικά συγκροτήματα του Νομού Θεσσαλονίκης;

Απαντήσεις Υπουργείων