Πρόγραμμα χορήγησης αποκωδικοποιητών ψηφιακής τηλεόρασης σε ΑΜΕΑ

Πρόγραμμα χορήγησης αποκωδικοποιητών ψηφιακής τηλεόρασης σε ΑΜΕΑ

Αρ. Πρωτ. 4058/09.01.08

Προς:
- κ.Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, ανακοίνωσε το 2006 μέσω του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) τη δωρεάν διάθεση αποκωδικοποιητών ψηφιακής τηλεόρασης για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Η διάθεση του ειδικού αποκωδικοποιητή απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής και κινητικά προβλήματα και περιλαμβάνει ειδικό εξοπλισμό με λειτουργικά χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα ανάλογα στην αναπηρία του κατόχου.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε το 2006, στις αρχές του 2008 ακόμα όλοι οι δικαιούχοι δεν έχουν παραλάβει τους ειδικούς αποκωδικοποιητές.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Για ποιους λόγους έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση της διάθεσης των αποκωδικοποιητών ψηφιακής τηλεόρασης στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την θετική απόφαση-πρόταση του αρμόδιου υπουργείου;

- Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο και οι συναρμόδιοι οργανισμοί για την άμεση παράδοση των αποκωδικοποιητών στους δικαιούχους τους;

Απάντηση Υπουργείου