Ο Θ. Καράογλου στο Κανάλι Ένα του Πειραιά (09-11-2016)

Ο Θ. Καράογλου στο Κανάλι Ένα του Πειραιά (09-11-2016) Κύριο

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο Κανάλι Ένα του Πειραιά και στους δημοσιογράφους Ν. Μπαρδούνια και Π. Κασσιμάτη (09-11-2016)