«Αυξήθηκε το κόστος υπερωριών του Μεγάρου Μαξίμου τον μήνα Ιούλιο»

«Αυξήθηκε το κόστος υπερωριών του Μεγάρου Μαξίμου τον μήνα Ιούλιο» Κύριο

Αρ. πρωτ.:237/09.10.2017

Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2017

Προς Υπουργό

Οικονομικών

Ερώτηση

«Αυξήθηκε το κόστος υπερωριών του Μεγάρου Μαξίμου τον μήνα Ιούλιο»

Εντύπωση προκαλεί η ανάγνωση πρόσφατων δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία εν μέσω θέρους έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσό των υπερωριών που καταβάλλει το Μέγαρο Μαξίμου στους εργαζομένους του.
Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια προκύπτει ότι ενώ το μήνα Ιούνιο 2017 το πρωθυπουργικό γραφείο κατέβαλε για υπερωρίες το ποσό των 55.000 ευρώ, τον Ιούλιο, που υποτίθεται ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων βρίσκεται σε άδεια, το ποσό των υπερωριών εκτοξεύθηκε στις 62.100 ευρώ, αυξήθηκε δηλαδή κατά 13%. Με τους ρυθμούς αυτούς δεν αποκλείεται και για τον μήνα Αύγουστο το ποσό των υπερωριών να είναι ακόμη μεγαλύτερο.
Αν λάβουμε δε υπόψη ότι ο προϋπολογισμός των υπερωριών του Μεγάρου Μαξίμου για όλο το έτος ανέρχεται σε 645.000 ευρώ (53.750 ευρώ ανά μήνα), γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι θα χρειαστεί συμπληρωματικό ποσό κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων, μετακλητών και αποσπασμένων στο Μέγαρο Μαξίμου και πόσοι από αυτούς λαμβάνουν υπερωρίες;
2. Πού οφείλεται το γεγονός ότι τον μήνα Ιούλιο, εν μέσω θέρους και αδειών πολλών εργαζομένων να έχει αυξηθεί το ποσό για υπερωρίες;
3. Ποιο είναι το ποσό των υπερωριών που καταβλήθηκε τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο;
4. Ποιο είναι το τελικό ποσό που προβλέπει να χρειαστεί έως το τέλος του έτους για την καταβολή υπερωριών;