Οι χώροι και οι υποδομές του Α.Τ. Λευκού Πύργου δεν αντέχουν άλλους αστυνομικούς.

Οι χώροι και οι υποδομές του Α.Τ. Λευκού Πύργου δεν αντέχουν άλλους αστυνομικούς. Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2017

Προς: Υπουργό Εσωτερικών

Ερώτηση

ΘΕΜΑ: Οι χώροι και οι υποδομές του Α.Τ. Λευκού Πύργου δεν αντέχουν άλλους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα τρία αστυνομικά τμήματα του κέντρου της Θεσσαλονίκης (ΑΤ Λευκού Πύργου, ΑΤ Πλατείας Δημοκρατίας και ΑΤ Άνω Πόλης) συνενώνονται και μεταφέρονται στο κτίριο που στεγάζεται το ΑΤ Λευκού Πύργου. Έτσι, μετά την παραπάνω ενοποίηση, περίπου 400 αστυνομικοί θα στεγάζονται στο κτίριο αυτό, το οποίο θα φιλοξενεί και την Τουριστική Αστυνομία.
Το ΑΤ Λευκού Πύργου αναπτύσσεται σε δύο μόνο ορόφους. Οι υποδομές του είναι ελάχιστες, δεν υπάρχουν αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση των ένστολων και τη φύλαξη των στολών, υπάρχουν μόνο 5 τουαλέτες, ενώ δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης για το σύνολο των οχημάτων, γιατί το συγκεκριμένο ΑΤ Λευκού Πύργου βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους.
Επίσης το μεγάλο μέγεθος του αρχείου είναι δύσκολο να αποθηκευτεί στους χώρους αυτούς, ενώ ακόμη και για το θέμα καθαριότητας του κτιρίου υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να βρεθούν λύσεις.
Όλα τα παραπάνω, πέρα από τα λειτουργικά προβλήματα, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική, αλλά και σωματική υγεία των υπηρετούντων, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να δίνουν τη δύσκολη μάχη για την προστασία και εξυπηρέτηση των πολιτών στο κέντρο της πόλης.

Ύστερα από τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιος θα είναι ο συνολικός αριθμός, ύστερα από τη συγχώνευση, των ατόμων που θα στεγάζονται στο ΑΤ Λευκού Πύργου;

2. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση αυτών στους υπάρχοντες χώρους;

3. Εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο τη δυνατότητα μετακόμισης του συγκεκριμένου ΑΤ σε άλλο κτίριο, ενδεχομένως της ΔΕΘ, όπως στο πρόσφατο παρελθόν γινόταν σχετική έρευνα;