Στον αέρα πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων ηλικίας 30-49

Στον αέρα πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων ηλικίας 30-49 Κύριο

Αρ. πρωτ.: 8253

Θεσσαλονίκη, 24/8/2017

Προς Υπουργείο:
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ : Στον αέρα πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων ηλικίας 30-49.

Αναμφίβολα το πρόβλημα της ανεργίας είναι η μάστιγα της εποχής μας, με θύματα εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων μας που είναι στα όρια της απόγνωσης, προσπαθώντας να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους.
Το αρμόδιο Υπουργείο, με τα διάφορα προγράμματα που κατά καιρούς ανακοινώνει προσπαθεί να δώσει διέξοδο σε μερικές χιλιάδες συνανθρώπων μας. Δυστυχώς όμως η ανικανότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών είναι εμφανής, με θύματα φυσικά τους ίδιους τους άνεργους.
Τελευταίο παράδειγμα αυτής της αδυναμίας είναι το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Παρόλο που η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 2/12/2016, μέχρι σήμερα αυτή παραμένει ανοικτή, μιας και δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις λόγω των προϋποθέσεων που λειτουργούν αποτρεπτικά στο ενδιαφέρον επιχειρήσεων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό (εξαιρούνται ο πρωτογενής τομέας, ο τομέας της εστίασης, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν βραδινές ώρες, όσες έχουν κάνει μειώσεις προσωπικού κλπ.).
Χαρακτηριστικό των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί είναι, σύμφωνα με δημοσιεύματα και η από 2/8/2017 (οκτώ μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος) επιστολή του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία γίνεται αναφορά στις ερμηνευτικές δυσχέρειες της υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Υπάρχει πιθανότητα ακύρωσης του προγράμματος αυτού λόγω των δυσχερειών που παρουσιάζονται;

2. Ποιος είναι ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του προγράμματος αυτού και πόσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα;

3. Ποιες αλλαγές ενδεχόμενα εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να γίνει πιο χρήσιμο το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να καλυφθούν οι εξαγγελθείσες 10.000 θέσεις ανέργων;