«Επανασύσταση και επαναλειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού (ΙΑΕ)»

«Επανασύσταση και επαναλειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού (ΙΑΕ)» Κύριο

Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2017

Αρ. Πρωτ.:5731/19.05.2017

Προς Υπουργό:
-Εξωτερικών
-Οικονομικών
-Εσωτερικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Επανασύσταση και επαναλειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού (ΙΑΕ)»

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) είναι το κατοχυρωμένο Όργανο των Απόδημων Ελλήνων, αποτελώντας έτσι την εφαρμογή του άρθρου 108 παρ. 2 του Ελληνικού Συντάγματος. Ιδρύθηκε το 1995, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την αντιμετώπιση των ζητημάτων της ελληνικής διασποράς και την γονιμότερη επικοινωνία της με την πατρίδα και με απώτερο σκοπό να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των απανταχού Ελλήνων.
Η έδρα του ΣΑΕ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η οποία καθιερώθηκε ως μόνιμη έδρα του Οικουμενικού Ελληνισμού και έως τον Νοέμβριο του 2016 στεγαζόταν σε γραφείο, στο κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς το ΣΑΕ παραμένει ανενεργό, αφού αναμένεται η κατάθεση και ψήφιση νομοσχεδίου, στο οποίο σύμφωνα και με την προ έτους απάντηση του αρμόδιου Υπουργού κ. Νίκου Κοτζιά σε σχετική ερώτηση, θα προβλέπεται η αναδιοργάνωση του και η αναβάθμισή του στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας, ως ενός σύγχρονου και ευέλικτου αντιπροσωπευτικού οργανισμού.
Παράλληλα με το ΣΑΕ, υφίσταται και το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού (ΙΑΕ), το οποίο είναι το νομικό πρόσωπο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού στην Ελλάδα (με ταυτόσημο Δ.Σ. με αυτό του ΣΑΕ), για το οποίο αναμένεται απόφαση ορισμού προσωρινής διοίκησης από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την ενεργοποίησή του, ύστερα από την υπ' αριθμ. 192/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τις ενέργειες που ακολούθησαν από τα συναρμόδια για το θέμα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι σήμερα ο Απόδημος Ελληνισμός αλλά και το Ελληνικό κράτος στερούνται του ανώτατου θεσμικού οργάνου που είναι το ΣΑΕ, προκειμένου να συσπειρώσουν και οργανώσουν τον απανταχού Ελληνισμό.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Το σχέδιο νόμου για το πλαίσιο λειτουργίας και το ρόλο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού που προετοιμάζεται, σύμφωνα και με τον κ. Κοτζιά εδώ και τουλάχιστον δυο χρόνια, πότε προβλέπεται τελικά να κατατεθεί;

-Πότε προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η παγκόσμια συνέλευση του ΣΑΕ προκειμένου να επαναλειτουργήσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμικό όργανο του απόδημου Ελληνισμού;

-Τι προβλέπεται να γίνει με τη στέγαση της έδρας του ΣΑΕ στο κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης;

-Ποια είναι τελικά η πολιτική της Κυβέρνησης για τη συσπείρωση και ενεργοποίηση του απόδημου Ελληνισμού και ποιες οι ενέργειες που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση;