Καθυστέρηση στην έκδοση εγκυκλίων για πλασματικά χρόνια ασφάλισης

Καθυστέρηση στην έκδοση εγκυκλίων για πλασματικά χρόνια ασφάλισης Κύριο

Θεσσαλονίκη, 08 Μαΐου 2017

Αρ. Πρωτ.:5445/08.05.2017

Προς Υπουργό:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Καθυστέρηση στην έκδοση εγκυκλίων για πλασματικά χρόνια ασφάλισης»

Ύστερα από την ψήφιση και εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου από την Κυβέρνηση, μεγάλος αριθμός εργαζομένων προχώρησε, όπως τους δόθηκε η δυνατότητα, στην αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης, με την εξαγορά πλασματικών ετών. Για την αναγνώριση αυτή τα ασφαλιστικά ταμεία αποδέχονται τις σχετικές αιτήσεις και εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποφάσεις αναγνώρισης.
Παρ' όλα αυτά όμως, ενώ έχει περάσει σχεδόν ένα έτος από την ψήφιση του νόμου, δεν έχει εκδοθεί και δεν έχει αποσταλεί από το αρμόδιο Υπουργείο εγκύκλιος υπολογισμού των ποσών εξαγοράς, για εφάπαξ με έκπτωση και με δόσεις καταβολή, με αποτέλεσμα χιλιάδες άτομα που επιθυμούν να πληρώσουν τα αναλογούντα ποσά, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, να μην είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
Έτσι, χιλιάδες εργαζόμενοι καθίστανται όμηροι του νέου επώδυνου ασφαλιστικού νόμου και υφίστανται καθημερινά υλική και ηθική ζημία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί και αποσταλεί από το Υπουργείο η εγκύκλιος υπολογισμού των ποσών εξαγοράς για εφάπαξ με έκπτωση και με δόσεις καταβολή;

-Πότε προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία;