Πληγή για την Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα

Πληγή για την Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα Κύριο

Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2017

Αρ. Πρωτ.:5207/26-04-2017

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Πληγή για την Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα»

Πρόσφατα το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ, http://www.idsa.gr) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ολοκλήρωσε τις δημογραφικές προβολές της χώρας μας για την περίοδο 2015-2050, στα πλαίσια μελέτης που ανατέθηκε από τον ανεξάρτητο ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό «διαΝΕΟσις».
Μερικά ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης για την επόμενη 35ετία είναι:
- η μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας αναμένεται να είναι συνεχής
- οι ρυθμοί της δημογραφικής γήρανσης επιταχύνονται ελαφρώς
- το πλήθος και το ειδικό βάρος του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) αναμένεται να μειωθεί από 65% σήμερα σε 55%-57%.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα παραπάνω ανησυχητικά σενάρια, αποτέλεσμα κυρίως της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, θα επιδεινώσουν περαιτέρω το ήδη βεβαρημένο ασφαλιστικό σύστημα και δυστυχώς η Κυβέρνηση, αντί να δίνει κίνητρα για την απόκτηση περισσότερων παιδιών, υιοθετεί νέα φορολογικά μέτρα «τιμωρώντας» στην ουσία τις πολύτεκνες οικογένειες.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Έχει ληφθεί υπόψη από τους αρμόδιους η παραπάνω μελέτη, προκειμένου να ληφθούν μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος;

-Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη στήριξη των χιλιάδων πολύτεκνων οικογενειών που καθημερινά δίνουν τον άνισο αγώνα της επιβίωσης;

-Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν, προκειμένου να αμβλυνθεί το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα;