Σημαντικά προβλήματα από το λουκέτο στον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης

Σημαντικά προβλήματα από το λουκέτο στον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης Κύριο

Αρ. πρωτ.:4914/07.04.2017

Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2017

Προς Υπουργό:

Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Σημαντικά προβλήματα από το λουκέτο στον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης»

Καταστροφικές συνέπειες για την εθνική μας οικονομία θα έχει η αναστολή λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), αποκλείοντας τα ελληνικά προϊόντα από τις διεθνείς αγορές. Η μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία θα έχει ως αποτέλεσμα η οικονομία μας να βρεθεί χωρίς αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα. Συγκεκριμένα, στα τέλη Φεβρουαρίου έληξε η προθεσμία που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (ΕΑ), προκειμένου το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση για τη συμμόρφωση του ΕΣΥΔ με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΑ. Συνέπεια αυτού ήταν η ΕΑ να εισηγηθεί την αναστολή της αναγνώρισης των διαπιστεύσεων που παρέχει το ΕΣΥΔ.
Είναι προφανές ότι η αποτυχία συμμόρφωσης του ΕΣΥΔ στις υποδείξεις της ΕΑ θα αναστείλει την αναγνώρισή του και τη συμμετοχή του σε συμφωνίες παγκοσμίου ενδιαφέροντος, με αρνητικά για την εθνική μας οικονομία αποτελέσματα. Έτσι κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα η ελληνική παραγωγή, καθώς από αυτή την εξέλιξη επηρεάζονται πάνω από 50.000 επιχειρήσεις, οι οποίες θα αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, θα τεθούν προσωρινά εκτός αγοράς και θα χάσουν συμφωνίες και παραγγελίες. Πέραν αυτών θα αναγκαστούν να αναζητήσουν εκ νέου πιστοποίηση από κάποιον άλλο διαπιστευμένο φορέα του εξωτερικού. Σε αυτά θα πρέπει να υπολογιστούν και τα έσοδα που θα χάσει το ΕΣΥΔ, που υπολογίζονται της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία σήμερα καταβάλλονται ως τέλη για τις υπηρεσίες διαπίστευσης, που παρέχει στους φορείς πιστοποίησης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να μην ανασταλεί η λειτουργία του ΕΣΥΔ, γεγονός καταστροφικό για τις επιχειρήσεις και την εθνική μας οικονομία;