Διασφάλιση αξιοκρατίας στις εξετάσεις για τη ΕΣΔΔΑ

Διασφάλιση αξιοκρατίας στις εξετάσεις για τη ΕΣΔΔΑ Κύριο

Θεσσαλονίκη, 6 Απριλίου 2017

Αρ. Πρωτ.:

Προς Υπουργό:
-Διοικητικής Ανασυγκρότησης


ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διασφάλιση αξιοκρατίας στις εξετάσεις για τη ΕΣΔΔΑ»

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ιδρύθηκε το 1983 με στόχο να αποτελέσει μία παραγωγική σχολή εκπαίδευσης στελεχών για τη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη της διοικητικής τους ικανότητας.
Προκειμένου να μπορέσει κάποιος να φοιτήσει στη σχολή θα πρέπει να συμμετάσχει σε σχετικό εισαγωγικό διαγωνισμό σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. Καθώς πρόκειται για μία σχολή που προετοιμάζει τα μελλοντικά ανώτερα και ανώτατα στελέχη που θα διοικήσουν και θα διαχειριστούν σημαντικές θέσεις του ελληνικού δημοσίου, θα πρέπει να διασφαλίζονται οι διαδικασίες εισαγωγής στη σχολή και θα θωρακίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία σε όλα σε επίπεδα των διαδικασιών.
Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες η διαδικασία της προφορικής εξέτασης γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, ενώ οι ερωτήσεις προς τους υποψηφίους έχουν κομματικό χαρακτήρα. Εντύπωση προκαλούν μάλιστα μαρτυρίες υποψηφίων που αναγνώρισαν ως εξεταστές κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα αρθρογραφούν στην εφημερίδα Αυγή, και οι οποίοι έδωσαν καθαρά κομματικό χαρακτήρα στη διαδικασία της εξέτασης θέτοντας ερωτήσεις κομματικού και ιδεολογικού περιεχομένου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να διασφαλίσει τη διαδικασία του διαγωνισμού με τον έλεγχο των εξετάσεων από τον ΑΣΕΠ;

-Για ποιους λόγους η διαδικασία της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων δεν πραγματοποιείται με δημόσιες διαδικασίες, αντίστοιχες των εξετάσεων στη Σχολή Δικαστών και τη Διπλωματική Ακαδημία και γίνεται κεκλεισμένων των θυρών;

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να κινήσει τις διαδικασίες, ώστε να διασφαλισθεί η διαφάνεια και αξιοκρατία στον τρόπο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης;

-Ποια είναι η επιτροπή που διενεργεί τις προφορικές εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής τους;