Σε έξαρση η παραοικονομία λόγω της υπερφορολόγησης

Σε έξαρση η παραοικονομία λόγω της υπερφορολόγησης Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2017

Προς Υπουργούς:

-Οικονομικών
-Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Σε έξαρση η παραοικονομία λόγω της υπερφορολόγησης»

Στη σφαίρα της παραοικονομίας αναγκάζονται να οδηγηθούν αρκετές επιχειρήσεις εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης με αποτέλεσμα η φυγή τους στο εξωτερικό να είναι αναπόφευκτη. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε πρόσφατα ο ΣΕΒ, η χώρα μας φορολογεί τις επιχειρήσεις με φόρους σε κέρδη και διανεμόμενα μερίσματα, που μαζί με την ειδική εισφορά ξεπερνούν το 50%. Η υπερφορολόγηση των επιχειρηματικών κερδών σε συνδυασμό με το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοεί την παραοικονομία, δεν επιτρέπει την κερδοφορία και συνέπεια αυτών είναι μεγάλες επιχειρήσεις είτε να βάζουν λουκέτο, είτε να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, είτε να λειτουργούν στα πλαίσια της παραοικονομίας.
Μάλιστα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς προοπτική ανάπτυξης, εξαιτίας της υπερφορολόγησης βρίσκονται σε στασιμότητα και σε πλήρη χρηματοδοτική ασφυξία. Έτσι η αγορά εγκλωβίζεται σε περιορισμένης προοπτικής επιχειρηματικότητα, καθηλωμένη σε ένα αντιεπιχειρηματικό θεσμικό πλαίσιο, που ούτε ευκαιρίες προσφέρει, ούτε σε αύξηση της απασχόλησης οδηγεί. Οφείλει η Κυβέρνηση, αφού πρώτα ολοκληρώσει την πολύπαθη αξιολόγηση, που επίσης δυσχεραίνει την αγορά και το επιχειρηματικό περιβάλλον να επανεξετάσει το καθεστώς φορολόγησης των επιχειρήσεων και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων, που δημιουργεί η υψηλή φορολόγηση, που η ίδια επέβαλλε.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα αρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να σταματήσει το καθεστώς παραοικονομίας, που ευνοείται από την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων;

- Προτίθεται η Κυβέρνηση να επανεξετάσει το καθεστώς φορολόγησης των επιχειρήσεων και να δημιουργήσει ένα ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον;