Δικαίωμα χρήσης πινακίδων ΔΟΚ από επιχειρήσεις

Δικαίωμα χρήσης πινακίδων ΔΟΚ από επιχειρήσεις Κύριο

Θεσσαλονίκη, 05 Απριλίου 2017

Αρ. Πρωτ.:

Προς Υπουργό:
-Υποδομών και Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα χρήσης πινακίδων ΔΟΚ από επιχειρήσεις»

Από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, σε επιχειρήσεις που τηρούν τις προϋποθέσεις, χορηγούνται πινακίδες δοκιμαστικές (ΔΟΚ), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κατόχους, μέχρι να βρεθεί αγοραστής των μεταφορικών μέσων και προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες (εκτελωνισμός, αγορά, κλπ).
Δικαιούχοι πινακίδων ΔΟΚ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι οι επιχειρήσεις:
1) Κατασκευαστών, εμπόρων και αντιπροσώπων πώλησης αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών
2) Αντιπροσώπων-προμηθευτών κρατικών Υπηρεσιών ή Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, που ενεργούν εισαγωγές οχημάτων απ΄ευθείας στο όνομά τους (των αντιπροσώπων κλπ)
3) Αντιπροσώπων και εμπόρων εισαγωγέων ή αντιπροσώπων και εμπόρων μη εισαγωγέων (μεταπωλητές και αγοραστές αυτοκινήτων από Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού , Μετοχικό Ταμείο Στρατού, κλπ)
4) Μεσολαβητών πώλησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετιστών με προμήθεια (εφόσον διαθέτουν μόνιμη επαγγελματική στέγη).
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται, σύμφωνα με καταγγελίες κατόχων πινακίδων ΔΟΚ, καταλογισμός από την Ελληνική Αστυνομία πλήθους παραβάσεων σε οχήματα που φέρουν τις συγκεκριμένες πινακίδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται άδικες, και οφείλονται, όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, τόσο στην ασάφεια της ισχύουσας νομοθεσίας που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, όσο και στην ελλιπή καταγραφή από τις Αρχές των πραγματικά δικαιούχων πινακίδων ΔΟΚ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη κυκλοφορία οχημάτων που φέρουν την πινακίδα ΔΟΚ;
-Από ποια νομοθεσία απορρέουν αυτές;
-Γίνονται έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές για τη νόμιμη κατοχή και χρήση πινακίδων ΔΟΚ από επιχειρήσεις;
-Πόσες τέτοιες άδειες είναι σήμερα σε χρήση;