Άρθρο: "Ναι στην ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο"

Άρθρο: "Ναι στην ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο"

 

Άρθρο του Θεόδωρου Καράογλου στην εφημερίδα «Συνδημότης»  

 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι η μεγάλη οικιστική ανάπτυξη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης προς την Ανατολική πλευρά του Νομού μας, με την προσπάθεια των πολιτών του  κέντρου να αναζητήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής στην περιοχή αυτή, έφερε και μία σειρά προβλημάτων στην περιοχή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η μεγάλη έλλειψη υποδομών σε ό,τι αφορά στο οδικό δίκτυο, αλλά και την σχολική στέγη, μια που στις συγκεκριμένες περιοχές ο πληθυσμός υπερτριπλασιάσθηκε και δημιούργησε νέα πλέον δεδομένα.

Έτσι η ανακοίνωση από την πλευρά της Κυβέρνησης, για την χάραξη ενός νέου οδικού άξονα, της εξωτερικής περιφερειακής οδού, μιας οδού που από τα ανατολικά ξεκινώντας, παρακάμπτοντας όλους του οικισμούς (κυρίως υπογείως), με χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητόδρομου (3+3 λωρίδες κυκλοφορίας, στηθαίο ασφαλείας, βοηθητικές λωρίδες κλπ), χαιρετίστηκε από όλους τους Δήμους, φορείς, πολίτες της Ανατολικής Πλευράς, γιατί εκτίμηση όλων είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο ανάπτυξης, ένα έργο που θα λύσει πολλά και σημαντικά προβλήματα του νομού μας. Η δυνατότητα να μένει κάποιος στην Ανατολική πλευρά, και πολύ σύντομα και με μεγάλη ασφάλεια διασχίζοντας την εξωτερική περιφερειακή, να βρίσκεται στη Δυτική πλευρά του νομού, όπου υπάρχει η Βιομηχανική ζώνη και οι μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής μας, η δυνατότητα γρήγορης και εύκολης πρόσβασης στο Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων από και προς τις επιχειρήσεις της Ανατολικής πλευράς του νομού, κυριολεκτικά λύνουν ένα σημαντικό πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης, του νομού μας γενικότερα.

Ενώ όμως η χάραξη και υλοποίηση του συγκεκριμένου οδικού άξονα, πραγματικά θα είναι ένα έργο ανάπτυξης και προοπτικής  για τον νομό, δυστυχώς, φαίνεται ότι δεν τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την μελέτη του έργου αυτού. Μία από αυτές, είναι προφανώς και η συνεργασία με την Τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής, και η μελέτη και υλοποίηση του έργου, με τις μικρότερες δυνατόν επιπτώσεις, για το περιβάλλον, τον πολίτη, τον κοινωνικό ιστό της Περιοχής.

Έτσι η προτεινόμενη χάραξη, που απ΄ ό,τι φαίνεται κυριολεκτικά εφάπτεται του οικισμού Τριαδίου του Δήμου Θέρμης, δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων στο οικοσύστημα της περιοχής, τους κατοίκους του, διακόπτει τον κοινωνικό ιστό του οικισμού. Είναι προφανές ότι οι αντιδράσεις Δήμου, φορέων, πολιτών της περιοχής, δεν ξεκινούν χωρίς λόγο και αιτία, αλλά από την αγωνία όλων να υλοποιηθεί το έργο, με τις μικρότερες δυνατόν επιπτώσεις για όλα τα παραπάνω.

Εκτιμώ ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, που αναμένεται να ξεπεράσει σε κόστος το ένα (1) δις ευρώ, είναι ένα από τα πάρα πολύ σημαντικά και χρήσιμα έργα για όλο τον Νομό, και ειδικότερα για την αντιμετώπιση των οδικών προβλημάτων κατοίκων και επιχειρήσεων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Όμως είναι λογικό και αυτονόητο, ότι από την κατασκευή ενός μεγάλου έργου, υπάρχουν και οι σχετικές επιπτώσεις περιβαλλοντικές, κοινωνικές στην περιοχή. Απαιτείται λοιπόν, μέσα από γόνιμο, ενδελεχή, δημοκρατικό διάλογο, η εξεύρεση της «βέλτιστης λύσης», που θα επιτρέπει αφενός την υλοποίηση του πολύ σημαντικού έργου, αφετέρου την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών-κοινωνικών επιπτώσεων για την τοπική κοινωνία. Το κριτήριο του οικονομικού κόστους, δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο για την υλοποίηση ενός τόσου σημαντικού έργου. Η έστω μικρή οικονομική επιβάρυνση του έργου, με την υλοποίηση μιας διαφορετικής χάραξης, σύμφωνης με τις προτάσεις του Δήμου Θέρμης, των φορέων, των πολιτών της περιοχής, αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την «κοινωνική συναίνεση» που απαιτείται για ένα τόσο σημαντικό έργο.

Στην προσπάθεια αυτή, στον αγώνα των φορέων και πολιτών της περιοχής για την εξεύρεση της «βέλτιστης λύσης», είμαι πρόθυμος να συμβάλλω, από διάθεση πολιτικής άποψης και ιδεολογίας, αλλά και όπως επιβάλλεται από τον θεσμικό μου ρόλο.