Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων του Πολιτισμού

Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων του Πολιτισμού Κύριο

Αρ. Πρωτ. Επερωτήσεων: 6
Αρ. Πρωτ. Επίκαιρων Επερωτήσεων: 5

Ημερομηνία Κατάθεσης: 26.10.2017

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λυδία Κονιόρδου

Θέμα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων του Πολιτισμού»

Ο Πολιτισμός αποτελεί ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η Ελλάδα.

Λόγω των ανερμάτιστων κυβερνητικών χειρισμών και της έλλειψης στρατηγικής οι πολιτικές για τον τομέα είναι ανύπαρκτες, ο Πολιτισμός μαραζώνει, τη στιγμή που θα έπρεπε να λειτουργεί ως συνεκτικό στοιχείο στην κοινωνία, να παράγει πλούτο, να δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Παρά τις προφανείς και επείγουσες ανάγκες, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) αφήνει όλα τα τρέχοντα θέματα σε εκκρεμότητα, αδυνατεί να τα αντιμετωπίσει με έγκαιρο προγραμματισμό και ορθή διαχείριση.

Συγκεκριμένα:

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 παρουσιάζει αδικαιολόγητη υστέρηση. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για την επιλογή και την ένταξη των έργων.

Ο αριθμός των ενταγμένων έργων, δύο χρόνια τώρα, μετά βίας φθάνει στα 50. Αλλά και όσα έχουν ενταχθεί εμφανίζουν τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. Βασικά τεχνικά θέματα δεν έχουν επιλυθεί σε κεντρικό επίπεδο, ώστε οι φορείς υλοποίησης των έργων να προχωρήσουν απρόσκοπτα τις διαδικασίες εκτέλεσης του προγράμματός τους.

Ακόμα και έργα που έχουν προγραμματιστεί από τις Περιφέρειες να χρηματοδοτηθούν από το οικείο ΠΕΠ δεν προχωρούν, καθώς οι Διευθύνσεις του Υπουργείου και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων έχουν αφεθεί χωρίς συντονισμό και παρακολούθηση.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων. Μετά την ένταξη του χώρου στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, οι διαδικασίες ωρίμανσης και ένταξης των έργων που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, προχωρούν με εξαιρετικά αργές διαδικασίες, αν και η Περιφέρεια έχει δεσμεύσει τους πόρους τουλάχιστον ενάμισυ χρόνο πριν.

Πολύτιμοι πόροι των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μένουν αδιάθετοι και ανενεργοί, αναμένοντας την ηγεσία του Υπουργείου να αποφασίσει να προωθήσει τις διαδικασίες και να συντονίσει τις Υπηρεσίες της. Εν τω μεταξύ οι καθυστερήσεις του Υπουργείου ευθύνονται και συμπαρασύρουν προς τα κάτω τα ποσοστά απορρόφησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων στερώντας βασικά στοιχεία της δυναμικής τους.

Επίσης, λόγω των καθυστερήσεων εξ αιτίας της έλλειψης συντονισμού των Υπηρεσιών από τον Ιανουάριο 2015 και εξής, 15 έργα από το ΕΣΠΑ 2013-2017 μεταφέρθηκαν στην νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) τμηματοποιημένα ή ως σύνολο.

Ειδικότερα, στο ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν μεταφερθεί έργα, όπως το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης (ΜΕΛΤ), η Εθνική Πινακοθήκη, το Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο και η Ψηφιοποίηση Κινητών Μνημείων, το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως, το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το Αρχαιολογικό Μουσείο στη Σαμοθράκη και το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών. Κατά συνέπεια, σημαντικό μέρος των πόρων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, διατίθεται για την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Έτσι, υπάρχει κατ΄ ουσίαν στέρηση στη χρηματοδότηση νέων έργων με αποτέλεσμα οι αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρουν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα να περιορίζονται με ευθύνη των ηγεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού από το 2015 έως σήμερα.

Καθώς το ΥΠΠΟΑ έχει αναπτύξει απόλυτη εσωστρέφεια, δεν αξιοποιεί καθόλου, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό, αν και οι πόροι του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι οι μόνοι διαθέσιμοι πόροι για τον τομέα. Παράλληλα, η πολιτιστική επιχειρηματικότητα, αντί να ενισχύεται, διαρκώς επιβαρύνεται από τις γενικότερες κυβερνητικές αποφάσεις.

Το Οργανόγραμμα του ΥΠΠΟΑ και τα οργανογράμματα των εποπτευόμενων φορέων είναι προβληματικά και παραμένουν σε εκκρεμμότητα. Το σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ, κατ´ουσίαν περιορίζεται σε τροποποιήσεις του ήδη υπάρχοντος. Αλλά και οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν σε «φωτογραφικές διατάξεις» για την τακτοποίηση υμέτερων ή σε αποκλεισμό των μη αρεστών. Προτείνονται καταργήσεις και συγχωνεύσεις Εφορειών Αρχαιοτήτων ανά την Επικράτεια, η κατάργηση του αναγκαίου κεντρικού συντονισμού σε ευαίσθητα θέματα, όπως αυτό της φύλαξης, και πολλές άλλες δήθεν «πρωτοβουλίες» που θα παραλύσουν ακόμη περισσότερο το ΥΠΠΟΑ, θα ανακόψουν τραγικά την απόδοσή του και την εξυπηρέτηση των στόχων του εις βάρος των πολιτών, των μνημείων και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) που αποτελεί άλλωστε τον εκτελεστικό βραχίονα, τον διαχειριστή των σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα με αρνητικές συνέπειες για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας. Το Ταμείο παραμένει ακέφαλο από τις αρχές Αυγούστου. Το ΤΑΠΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με το παλιό και ξεπερασμένο οργανόγραμμα. Η μεγάλη αδυναμία συνεννόησης και συνεργασίας της προηγουμένης διοίκησης με το Υπουργείο που έχουν οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στη μη έγκαιρη εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου που είχε αναγγελθεί για τον Ιούνιο του 2015, στην αδυναμία παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους επισκέπτες λόγω της ολιγωρίας ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για τη μίσθωση των αναψυκτηρίων, στην ανυπαρξία σχεδιασμού σχετικά με το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και τον απαραίτητο έλεγχο των κωδικών. Η αποπομπή της προηγούμενης ηγεσίας του Ταμείου δημιούργησε πλήθος ερωτημάτων τα οποία παραμένουν αναπάντητα.

Τα Μουσεία τα οποία λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και χρηματοδοτούνται από το ΥΠΠΟΑ, λειτουργούν χωρίς Διοικητικό και Οικονομικό Διευθυντή. Οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί αλλά ούτε αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα οι καλλιτεχνικοί διευθυντές να επωμίζονται τα διοικητικά και τα οικονομικά ζητήματα.

Οι αντιδράσεις του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τη φύλαξη των Μνημείων και των Μουσείων είναι αποσπασματικές και ελλιπείς με αποτέλεσμα πολύ αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία σε τουριστικές περιοχές να υπολειτουργούν. Για άλλη μια φορά επισημαίνουμε την ζημία του Δημοσίου λόγω της αβελτηρίας του Υπουργείου.
Το πλήγμα στην τουριστική φυσιογνωμία της χώρας, αλλά και στον τομέα των εσόδων είναι μη αναστρέψιμο. Κανείς δεν γνωρίζει πως πρόκειται να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία την επόμενη τουριστική περίοδο. Εχουν προβλεφθεί τα σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό του 2018;

Για τους μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπως της Δήλου, της Κνωσού, της Σάμου, της Χίου, των Δελφών, των Μετεώρων, της Πάτμου, της Θεσσαλονίκης κ.ά., δεν έχουν εκπονηθεί ακόμη τα αναγκαία διαχειριστικά σχέδια, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεσή τους και η αξιοποίησή τους με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών τους.

Για την Αμφίπολη ακούμε μόνον λόγια και εξαγγελίες. Το μνημείο στο λόφο Καστά έχει αφεθεί στην τύχη του για τρίτη συνεχή χρονιά. Η εικόνα που παρουσιάζει είναι απαξιωτική και επικίνδυνη για το μνημείο. Οι κορώνες του ΥΠΠΟΑ ότι για την κατάστασή του ευθύνεται η εσφαλμένη μεθοδολογικά ανασκαφική διερεύνηση του 2014, μόνον ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα μπορούν να εκληφθούν, προκειμένου να καλυφθούν οι τεράστιες ευθύνες αδιαφορίας και ολιγωρίας του Υπουργείου από τον Φεβρουάριο 2015 και εξής. Η μελέτη του οστεολογικού υλικού, η οποία είχε ανατεθεί στα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διεκόπει αναιτιολόγητα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο απαξίωσης του μνημείου. Καμία εξήγηση δεν δόθηκε για την μη χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών φορέων, ενώ επισήμως η σύμβαση παραμένει ενεργή.

Με την προωθούμενη ένταξη του μνημείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, επιχειρείται να καλυφθούν δράσεις και ενέργειες, οι οποίες είχαν αποφασιστεί και έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί δύο χρόνια πριν. Όμως και στην περίπτωση της ένταξης οι καθυστερήσεις είναι τεράστιες. Το τεχνικό δελτίο για την αξιολόγηση του έργου από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας απερρίφθη μετ΄επαίνων τον παρελθόντα Ιούλιο ως ανώριμο και στερούμενο ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων. Η νέα του εκδοχή δεν έχει ακόμη κατατεθεί αρμοδίως, αν και οι πόροι έχουν δεσμευθεί από την Περιφέρεια έναν χρόνο πριν.

Η αναπτυξιακή μελέτη της ευρύτερης περιοχής, που προωθείτο το 2014, έχει διακοπεί, οπότε η οποιαδήποτε σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης και του τύμβου Καστά με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής απλώς δεν υφίσταται.

Με μεγάλη άνεση η Υπουργός Πολιτισμού, έκανε δηλώσεις για το θέμα της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα αναφέροντας τη στρατηγική που ακολούθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις –την οποία φαίνεται να μην έχει επαρκώς κατανοήσει- φερόμενη να πλειοδοτεί υπέρ μίας «συναισθηματικής» προσέγγισης επί του θέματος.

Η αρμόδια Υπουργός δεν συνειδητοποιεί ότι έχει να αντιμετωπίσει την άρνηση της Βρετανικής Κυβέρνησης να ανοίξει επίσημη συζήτηση, και ότι παραπέμπει την Ελλάδα στο Βρετανικό Μουσείο ως τον αρμόδιο συνομιλητή υποβιβάζοντας το θέμα. Το Βρετανικό Μουσείο με τη σειρά του, αρνείται τη διαμεσολάβηση της UNESCO για την επίλυση του θέματος. Η «στρατηγική» αυτή, απομειώνει όσα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα διαθέτει η Χώρα μας, προκειμένου να υποστηρίξει το δίκαιο του αιτήματος της επιστροφής των παρθενωνείων.

Σχετικά με τα εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα στους υπό κατασκευή σταθμούς «Βενιζέλου» και «Αγίας Σοφίας» του μετρό της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει σχέδιο για την προστασία και ανάδειξή τους και δεν είναι ξεκάθαρο με τι πόρους θα χρηματοδοτηθούν, από ποιον φορέα και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σχετικά.

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δεν έχει στελεχωθεί πλήρως. Τα προαπαιτούμενα για την ενεργοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος δεν έχουν υλοποιηθεί. Ούτε όμως γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το κτήριο ως Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και όχι όπως υπολειτουργεί σήμερα ως πολιτιστικός χώρος, ο οποίος φιλοξενεί και εικαστικές δημιουργίες. Η Υπουργός είχε δηλώσει ότι το ΕΜΣΤ θα λειτουργήσει μέσα στο 2017, χωρίς να παρουσιάσει όμως κανένα απολύτως σχέδιο.

Ένα άλλο θέμα που σε λίγο θα αποτελεί όνειδος για την πρωτεύουσα και τη χώρα, είναι η διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν στην ανακαίνιση και επέκταση της Εθνικής Πινακοθήκης. Το οικοδομικό έργο θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αντ΄αυτού διελύθη η εργολαβία. Ανακοινώθηκε η χορηγία των 14 εκ. ευρώ από το «Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Έχει ενεργοποιηθεί η χορηγία; Οι μουσειογραφικές μελέτες θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Αλλά ακόμη και αν ολοκληρωθούν πώς και πότε θα εφαρμοστούν, όταν το κτήριο παραμένει και απ΄ότι φαίνεται θα παραμείνει ανοιχτή πληγή στο κέντρο της Αθήνας για μακρό χρονικό διάστημα ακόμη.

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περίμετρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ενός Μουσείου που θα έπρεπε να είναι το κόσμημα της πόλης μας, αλλά δυστυχώς έχει μετατραπεί σε μέρος ενός ιδιότυπου άβατου παραβατικότητας. Ο επισκέπτης πρέπει να διασχίσει μία υποβαθμισμένη διαδρομή στο εγκαταλελειμμένο κέντρο της Αθήνας για να προσεγγίσει το μοναδικό μουσείο στον κόσμο, που εκθέτει μόνο πρωτότυπα ευρήματα ανυπολόγιστης ιστορικής αξίας. Καμία παρέμβαση από το ΥΠΠΟΑ για το θέμα αυτό.

Αλλά και σε ό,τι αφορά στη σύγχρονη δημιουργία τα προβλήματα είναι τεράστια. Απραξία, ακινησία, εξαγγελλίες κενές περιεχομένου.

Κατά τα άλλα προωθείται η ίδρυση Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού στο ΥΠΠΟΑ. Μία ακόμη θέση για κάποιον ημέτερο θεσμοθετείται. Και τι θα κάνει η Ειδική Γραμματεία όταν δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικά και διοικητικά, μιας και την αρμοδιότητα την κρατά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, που έχει την ευθύνη για την πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον έμφραγμα σε ένα προβληματικό και αναποτελεσματικό σύστημα διοίκησης.

Η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων Μουσικής βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης, καθώς το Δ.Σ έχει παραιτηθεί, με ομόφωνη απόφαση, από τις 30 Απριλίου 2015. Από τότε μέχρι σήμερα η απραξία, η οποία επιβεβαιώθηκε και με δελτίο τύπου του ΥΠΠΟΑ (2 Οκτωβρίου 2017), και η αναποφασιστικότητα έχει ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός να μην έχει νέο Δ.Σ., να συσσωρεύονται οι οφειλές, να προστίθενται πρόστιμα και προσαυξήσεις. Και επιπλέον, ο Οργανισμός να αδυνατεί να εκπροσωπηθεί έναντι της Δικαιοσύνης.

Όμως ακόμη και σε περιπτώσεις που το Ελληνικό Κράτος, αποκτά υποδομές χωρίς να καταβάλει χρήματα, η κυβέρνηση αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Ο λόγος για την σπουδαία δωρεά του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η Αθήνα απέκτησε ένα τοπόσημο των Τεχνών. Η μόνη υποχρέωση που ανέλαβε επίσημα, ήταν να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό για να είναι επισκέψιμο από τους πολίτες και να διορίσει Δ.Σ. ως όργανο διοίκησης και ελέγχου. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε πρόβλεψη για τη συγκοινωνιακή σύνδεση από το κέντρο της Αθήνας προς το ΚΠΙΣΝ.

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής (ΟΜΜΑ) αποτελεί ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. Ένας σύγχρονος χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, αποτελεί πλέον εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΠΟΑ. Χωρίς να έχει προηγηθεί εμπεριστατωμένο σχέδιο για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Συγκεκριμένα, το ΥΠΠΟΑ, περιορίζεται στο να επιχορηγεί το ΟΜΜΑ με κονδύλι που ούτε καν καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα. Χωρίς έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα συμβάλει στον προσπορισμό εσόδων για τον Οργανισμό, το ΟΜΜΑ καταδικάζεται σε υπολειτουργία.

Πρόσφατα, ενημερωθήκαμε για την πολιτική του ΥΠΠΟΑ σε θέματα θεάτρου και κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε την επαναφορά του θεσμού των επιχορηγήσεων. Ως γνωστόν, το ΥΠΠΟΑ δεν κατέβαλε το 2016 τις οφειλόμενες από παλαιότερα επιχορηγήσεις. Πολλοί από τους θιάσους βρίσκονται σε αδυναμία λειτουργίας.

Και ενώ θα έπρεπε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού να ενδιαφερθεί για την εκκρεμότητα αυτή, βαφτίζει την υφιστάμενη κατάσταση ως επαναφορά και ανακοινώνει ότι το Υπουργείο θα επιχορηγήσει θιάσους και χορευτικά σχήματα με συνολικό κονδύλι 1,5 εκ. ευρώ. Δεν μας είπε όμως ούτε σε πόσα χρόνια επιμερίζεται το ποσόν, ούτε με ποια κριτήρια θα γίνεται η χρηματοδότηση, ούτε αν θα ενισχύονται τα νέα σχήματα. Η όλη διαδικασία θα οδηγήσει σε τέλμα την ελληνική δραματουργία.

Σε ό,τι αφορά στον κινηματογράφο και τις επιχορηγήσεις των ελλήνων παραγωγών, η κατάσταση είναι ομιχλώδης.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει επίσημα ότι οι έλληνες παραγωγοί θα λάβουν επιχορηγήσεις 2 εκατομμύριων Ευρώ, την ίδια περίοδο που παραιτείται ο πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και τα διοικητικά προβλήματα εντείνονται περισσότερο. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο πώς πρόκειται να λειτουργήσει το ΕΚΟΜΕ που είναι φορέας εποπτευόμενος από το νεοσύστατο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ΕΚΚ.

Η πολιτιστική διπλωματία είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο και δοκιμασμένο εργαλείο, ικανό να διασφαλίσει στη Χώρα μας την αναγκαία εξωστρέφεια. Και αυτό σήμερα είναι ανενεργό. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο κατάλογος των εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έτος Κίνας. Το μόνον βέβαιο είναι τα πολυήμερα ταξίδια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Επίσης, κρίσιμα ερωτήματα τίθενται σχετικά με την αξιοποίηση και την αποτελεσματική λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (ΕΙΠ).

Ο Πολιτισμός εκτός από ουσιώδες αγαθό για τους Έλληνες αποτελεί τον κυρίαρχο τουριστικό πόρο της Χώρας. Δυστυχώς όμως η ανικανότητα και η αβλεψία της ηγεσίας του Υπουργείου και της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην εύρυθμη λειτουργία των δομών, τον έγκαιρο προγραμματισμό, την αναγκαία διασύνδεση του Πολιτισμού με τον Τουρισμό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, στερώντας από τη χώρα σημαντικά έσοδα σε μία περίοδο που η οικονομία βυθίζεται.

Επειδή, το ΥΠΠΟΑ αδυνατεί να συγκροτήσει στρατηγική, να προχωρήσει σε σωστό και έγκαιρο προγραμματισμό, να προωθήσει λύσεις για τα σημαντικά ζητήματα του τομέα του Πολιτισμού,

Ερωτάται η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού:

1. Υπάρχει εθνική στρατηγική για τον Πολιτισμό και αν ναι, σε ποιες δράσεις εξειδικεύεται;

2. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΥΠΠΟΑ για την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ποιος είναι ο κατάλογος των έργων που προωθούνται και ένταξη, και σε τι στάδιο ωριμότητας βρίσκεται το κάθε έργο που προτείνεται;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ανοικτή καινοτομία στον Πολιτισμό;

4. Πότε θα δοθεί στην δημοσιότητα το σχέδιο του οργανισμού του ΥΠΠΟΑ, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την επεξεργασία στο γραφείο Υπουργού; Πότε θα ολοκληρωθούν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων του; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα γι' αυτούς;

5. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τη λειτουργία του ΤΑΠΑ και την αντιμετώπιση των πολλών και διογκωμένων προβλημάτων του Οργανισμού; Πότε αναμένεται να μπει σε ισχύ το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου;

6. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των Διοικητικών/Οικονομικών Διευθυντών στα ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ;

7. Τι ισχύει με τη φύλαξη των Μνημείων και των Μουσείων; Καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες;

8. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για τους μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της Αμφίπολης, προς όφελος της χώρας και των τοπικών κοινωνιών; Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας σχετικά με τη διασύνδεσή τους με τον Τουρισμό; Και ποιος είναι γενικότερα ο προγραμματισμός του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τη διασύνδεση του Πολιτισμού με τον Τουρισμό;

9. Ποια είναι επακριβώς η στρατηγική δράσης του ΥΠΠΟΑ για το εθνικό ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα;

10. Ποιος είναι ο προγραμματισμός αναφορικά με την ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων για τους υπό κατασκευή σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης;

11. Πότε ενεργοποιείται η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο ΕΜΣΤ και βάσει ποιου σχεδίου εξαγγέλθηκε από την Υπουργό η έναρξη λειτουργίας του Μουσείου εντός του τρέχοντος έτους;

12. Ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επανέναρξη λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης;

13. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περίμετρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και στην γύρω περιοχή;

14. Πώς αντιμετωπίζονται στην πράξη τα συσσωρευμένα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα στον Οργανισμό της Καμεράτα;

15. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη συγκοινωνιακή διασύνδεση του ΚΠΙΣΝ με το κέντρο της Αθήνας, ώστε αυτό να είναι προσβάσιμο από τους επισκέπτες;

16. Πώς διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ΟΜΜΑ; Υπάρχει αναπτυξιακός σχεδιασμός;

17. Τι ισχύει εν τέλει με το θεσμό των επιχορηγήσεων στο Θέατρο και τον Κινηματογράφο;

18. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΥΠΠΟΑ σε επίπεδο τριετίας τουλάχιστον, στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας; Λειτουργεί αποτελεσματικά το ΕΙΠ; Ποιο το επίπεδο συνεργασίας ΥΠΠΟΑ και ΥΠΕΞ για την άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας;

Αθήνα, 26.10.2017

Οι Επερωτώντες Βουλευτές:

1. Κεφαλογιάννη Όλγα Βουλευτής Α' Αθηνών
2. Αθανασίου Χαράλαμπος Βουλευτής Λέσβου
3. Αναστασιάδης Σάββας Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
4. Ανδριανός Γιάννης Βουλευτής Αργολίδας
5. Αντωνιάδης Ιωάννης Βουλευτής Φλωρίνης
6. Αντωνίου Μαρία Βουλευτής Καστοριάς
7. Αραμπατζή Φωτεινή Βουλευτής Σερρών
8. Ασημακοπούλου Άννα- Μισέλ Βουλευτής Β' Αθηνών
9. Αυγενάκης Ελευθέριος Βουλευτής Ηρακλείου
10. Βαγιωνάς Γεώργιος Βουλευτής Χαλκιδικής
11. Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης Βουλευτής Β' Αθηνών
12. Βεσυρόπουλος Απόστολος Βουλευτής Ημαθίας
13. Βλάσης Κωνσταντίνος Βουλευτής Αρκαδίας
14. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης) Βουλευτής Αττικής
15. Βούλτεψη Σοφία Βουλευτής Β' Αθηνών
16. Γεωργαντάς Γεώργιος Βουλευτής Κιλκίς
17. Γιαννάκης Στέργιος Βουλευτής Πρεβέζης
18. Γιόγιακας Βασίλειος Βουλευτής Θεσπρωτίας
19. Γκιουλέκας Κώστας Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
20. Δαβάκης Θανάσης Βουλευτής Λακωνίας
21. Δήμας Χρίστος Βουλευτής Κορινθίας
22. Δημοσχάκης Αναστάσιος Βουλευτής Έβρου
23. Καββαδάς Αθανάσιος Βουλευτής Λευκάδας
24. Κακλαμάνης Νικήτας Βουλευτής Α' Αθηνών
25. Καλαφάτης Σταυρός Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
26. Καραγκούνης Κωνσταντίνος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
27. Καραμανλή Άννα Βουλευτής Β' Αθηνών
28. Καραμανλής Αχ. Κωνσταντίνος Βουλευτής Σερρών
29. Καράογλου Θεόδωρος Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
30. Καρασμάνης Γιώργος Βουλευτής Πέλλας
31. Κασαπίδης Γιώργος Βουλευτής Κοζάνης
32. Κατσανιώτης Ανδρέας Βουλευτής Αχαΐας
33. Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος) Βουλευτής Ευβοίας
34. Κέλλας Χρήστος Βουλευτής Λάρισας
35. Κεραμέως Νίκη Βουλευτής Επικρατείας
36. Κεφαλογιάννης Ιωάννης Βουλευτής Ρεθύμνης
37. Κόνσολας Εμμανουήλ Βουλευτής Δωδεκανήσου
38. Κοντογεώργος Κωνσταντίνος Βουλευτής Ευρυτανίας
39. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Βουλευτής Πιερίας
40. Κουμουτσάκος Γεώργιος Βουλευτής Β' Αθήνας
41. Κουτσούμπας Ανδρέας Βουλευτής Βοιωτίας
42. Κυριαζίδης Δημήτρης Βουλευτής Δράμας
43. Μπακογιάννη Θεοδώρα Βουλευτής Α' Αθηνών
44. Μπουκώρος Χρήστος Βουλευτής Μαγνησίας
45. Μπούρας Αθανάσιος Βουλευτής Αττικής
46. Οικονόμου Βασίλειος Βουλευτής Επικρατείας
47. Ράπτη Έλενα Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
48. Σκρέκας Κώστας Βουλευτής Τρικάλων
49. Σταϊκούρας Χρήστος Βουλευτής Φθιώτιδας
50. Στύλιος Γιώργος Βουλευτής Άρτας
51. Τασούλας Κωνσταντίνος Βουλευτής Ιωαννίνων
52. Τζαβάρας Κωνσταντίνος Βουλευτής Ηλείας
53. Τραγάκης Γιάννης Βουλευτής Β' Πειραιά
54. Τσιάρας Κώστας Βουλευτής Καρδίτσας
55. Φωτήλας Ιάσων Βουλευτής Αχαΐας
56. Χαρακόπουλος Μάξιμος Βουλευτής Λάρισας
57. Χατζηδάκης Κωστής Βουλευτής Β' Αθηνών

(Tobacco Consulting): Στη Βουλή το θέμα του λαθρεμπορίου τσιγάρων στη Θεσσαλονίκη
Ιούνιος 22, 2018

Δημοσιεύτηκε στο Tobacco Consulting στο τεύχος Ιουνίου 2018
"Σχολιάζοντας την επικαιρότητα" στη Βεργίνα τηλεόραση
Ιούνιος 22, 2018

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στην εκπομπή «Σχολιάζοντας την Επικαιρότητα», στη Βεργίνα τηλεόραση, με τους Στέργιο Καλόγηρ...
«Αναξιοποίητα ακίνητα του δημοσίου στον Δήμο Θερμαϊκού»
Ιούνιος 22, 2018

Αρ. πρωτ.: 7028/22.06.2018 Θεσσαλονίκη 22 Ιουνίου 2018 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών- Εργασίας, Κοινωνικής ...
«Άμεση ανάγκη η επανασύσταση του Αστυνομικού Τμήματος Σοχού»
Ιούνιος 22, 2018

Αρ. πρωτ.: 7029/22.06.2018 Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2018 Προς: -Υπουργό Εσωτερικών ΕΡΩΤΗΣΗ«Άμεση ανάγκη η ε...
Στο Κανάλι Ένα του Πειραιά και την εκπομπή "Δυο Ρεπόρτερ"
Ιούνιος 22, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο Κανάλι Ένα του Πειραιά και την εκπομπή «Δυο Ρεπόρτερ», με τους δημοσιογράφους Νίκο Μπαρ...
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Εγνατία Tv
Ιούνιος 22, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Εγνατία Τηλεόραση, με τον Λάζαρο Λαζάρου (21-06-2018) ...
(Άρθρο): "Σκοπιανό: Η εκδίκηση της Αριστεράς"
Ιούνιος 21, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στο «e-Koufalia.gr» που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 «Σκοπιανό: Η εκδίκηση της Αριστ...
(Άρθρο): "Ξεπούλησαν το όνομα της Μακεδονίας μας για μια... γραβάτα"
Ιούνιος 21, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στο «Vimapress.gr» που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 «Ξεπούλησαν το όνομα της Μακεδον...
Βλάβες σε μηχανήματα ελέγχου απειλούν με καταστροφή τους μυδοκαλλιεργητές
Ιούνιος 20, 2018

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 6970 Προς ΥπουργόΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΡΩΤΗΣΗ «Βλάβες σε μη...
Στο Ν. Θεσσαλονίκης οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
Ιούνιος 20, 2018

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣτο Ν. Θεσσαλονίκης οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των...
Ισοπεδωτικές οι μεγάλες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες στον Ν. Θεσσαλονίκης
Ιούνιος 20, 2018

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 6966 Προς Υπουργούς:- Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν...
Στην εκπομπή "Απευθείας" της ΕΡΤ-1
Ιούνιος 20, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στην εκπομπή "Απευθείας" της ΕΡΤ-1 με τους δημοσιογράφους Μάριον Μιχελιδάκη, Κώστα Λασκαράτ...
Ο Θ. Καράογλου στο "Εκρηκτικό Δελτίο" του ΑΡΤ
Ιούνιος 20, 2018

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στο "Εκρηκτικό Δελτίο" του ΑΡΤ, με τον Αντώνη Μυλωνάκη (19-06-2018) ...
Αιφνιδιαστική αλλαγή χρονικού πλαισίου του διαγωνισμού για τους συμβολαιογράφους
Ιούνιος 20, 2018

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 6954/20.06.2018 Προς ΥπουργόΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω...
(Άρθρο): "Μας εκδικούνται"
Ιούνιος 20, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στην εφημερίδα «Δημοκρατία» που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 «Μας εκδικούνται» Απα...
Στην εκπομπή "Στη σέντρα", στο Metropolis 95,5
Ιούνιος 20, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στην εκπομπή "Στη Σέντρα" στο Metropolis 95.5, με τον δημοσιογράφο Γιώργο Μπούζο (19-06-201...
Στην εκπομπή "GPS" στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ
Ιούνιος 20, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στην εκπομπή "GPS" στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον δημοσιογράφο Θάνο Σιαφάκα (19-06-201...
Στην εκπομπή "Πρώτο Ημίχρονο" στον Fair Play 96,1 FM
Ιούνιος 19, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στον Fair Play 96,1 και την εκπομπή "Πρώτο Ημίχρονο" με τον δημοσιογράφο Νίκο Πετρουλάκη (1...
Ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας για τη συμφωνία με τη FYROM
Ιούνιος 19, 2018

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2018 Αρ. Πρωτ.:  6927/19.6.2018 ΠΡΟΣ :1. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης2. Υπουργό ...
Οδηγούνται σε αφανισμό πάροχοι υγείας και σε οικονομική ασφυξία οι ασφαλισμένοι από τον ΕΟΠΥΥ, λόγω νέου ΕΚΠΥ
Ιούνιος 18, 2018

Αρ. Πρωτ.: 6901/18.06.2018 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Υπουργό Υγείας Θέμα: Οδηγούνται σε αφανισμό πάροχοι υγείας και σε οικον...
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Atlas tv
Ιούνιος 18, 2018

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στο κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του Atlas tv μετά την υπογραφή της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ για το...
(Τύπος Θεσσαλονίκης): "Βουλευτές της Θεσσαλονίκης κρίνουν τη συμφωνία για το Σκοπιανό"
Ιούνιος 18, 2018

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Τύπος Θεσσαλονίκης" το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018  ...
(Metrosport): "Στοίχημα συμμετοχής, επιβίωσης και προοπτικής"
Ιούνιος 18, 2018

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Metrosport" τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018  ...
Ομιλία Θ. Καράογλου στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση μομφής της ΝΔ
Ιούνιος 16, 2018

Ομιλία Θ. Καράογλου στην Ολομέλεια της Βουλής και στη συζήτηση για την πρόταση μομφής που κατέθεσε η ΝΔ στη συγκυβέ...
Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και την εκπομπή του Στέφανου Διαμαντόπουλου
Ιούνιος 15, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και την εκπομπή του Στέφανου Διαμαντόπουλου (15-06-2018) ...
Στο "Τρίτο Ημίχρονο" του Metropolis 95,5
Ιούνιος 14, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο Metropolis 95,5 και την εκπομπή «Τρίτο Ημίχρονο», με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κανελλάκη...
(Metrosport): "Το μοντέλο που προκρίνεται..."
Ιούνιος 14, 2018

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Metrosport" την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018
Ο Θ. Καράογλου δίπλα στους αλιείς και τους μυδοκαλλιεργητές της ευρύτερης περιοχής του δήμου Δέλτα
Ιούνιος 14, 2018

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥO Θ. Καράογλου δίπλα στους αλιείς και τους μυδοκαλλιεργητές της ευρύτερης...
Στην εκπομπή "Ισορροπίες και Ανισορροπίες" στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ
Ιούνιος 14, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και την εκπομπή «Ισορροπίες και Ανισορροπίες», με τους δημοσιογ...
Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το Μεσοπρόθεσμο πολυνομοσχέδιο
Ιούνιος 14, 2018

Ομιλία Θ. Καράογλου στην Ολομέλεια της Βουλής για το Μεσοπρόθεσμο πολυνομοσχέδιο (13-06-2018) ...
Στην εκπομπή "Arena News" στον Arena Fm
Ιούνιος 14, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στον Arena Fm και την εκπομπή «Arena News», με τους δημοσιογράφους Κώστα Κούση και Μάκη Ιωα...
Στην εκπομπή "Θέσεις και Απόψεις" του FM100
Ιούνιος 14, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στον FM100 και την εκπομπή «Θέσεις και Απόψεις», με τον δημοσιογράφο Βασίλη Κοντογουλίδη (1...
Στην εκπομπή "Εμείς οι Έλληνες" στον Παραπολιτικά Fm
Ιούνιος 14, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο «Παραπολιτικά Fm» και την εκπομπή «Εμείς οι Έλληνες», με τον δημοσιογράφο Λάμπρο Καλαρρ...
Η Κυβέρνηση ασκεί αντικαπνιστική πολιτική μόνο στα χαρτιά
Ιούνιος 13, 2018

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2018 Αρ. Πρωτ.:6825/13.06.2018 Προς Υπουργό Υγείας ΕΡΩΤΗΣΗ «Η Κυβέρνηση ασκεί αντικαπνι...
Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το Μεσοπρόθεσμο
Ιούνιος 13, 2018

Τοποθέτηση Θ. Καράογλου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Σ...
Στην εκπομπή "Πρωινή Ανάγνωση" στο Κανάλι της Βουλής
Ιούνιος 13, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο κανάλι της Βουλής και την εκπομπή "Πρωινή Ανάγνωση", με την δημοσιογράφο Κέλλυ Κοντογεώ...
Απουσία θεσμικού πλαισίου για την αποθήκευση πράσινης ενέργειας
Ιούνιος 12, 2018

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 6759 Προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΗ «Απουσία θεσμικού...
Υπολειτουργούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Ιούνιος 12, 2018

Αρ. πρωτ.: 6751 Θεσσαλονίκη 12 Ιουνίου 2018 Προς: -Υπουργό Υγείας ΕΡΩΤΗΣΗ «Υπολειτουργούν οι Μονάδες Εντατικής...
Αύξηση 150% στα διόδια των Ν. Μαλγάρων της Εγνατίας Οδού
Ιούνιος 12, 2018

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 6755 Προς Υπουργούς:-Υποδομών και Μεταφορών-Οικονομικών ΕΡΩΤΗΣΗ «Αύξηση...
Κατακόρυφη μείωση ελέγχων και εσόδων από την αγορά καυσίμων
Ιούνιος 11, 2018

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 6717/11.06.2018 Προς Υπουργούς:-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Οικονομί...
(Παραπολιτικά): Στον "πυρετό" του Μουντιάλ
Ιούνιος 11, 2018

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Παραπολιτικά" με τίτλο "στον... πυρετό του Μουντιάλ", το Σάββατο 09 Ιουνίου 2018...
Στην εκπομπή "Παρέμβαση" του Metropolis 95,5 Fm
Ιούνιος 11, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στην εκπομπή "Παρέμβαση" του Metropolis 95,5 με τον Κώστα Παπαζαφειρίου (09-06-2018) ...
Θ. Καράογλου προς νέα διοίκηση ΟΑΣΘ: «Η αλήθεια πρώτα αποκαλύπτεται και μετά λάμπει»
Ιούνιος 11, 2018

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘ. Καράογλου προς νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ: «Η αλήθεια πρώτα αποκαλύπτεται κ...
«Υπό κατάρρευση η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του ΟΑΣΘ λόγω έλλειψης συντήρησης του συστήματος τηλεματικής»
Ιούνιος 11, 2018

Αρ. πρωτ.: 6708/11.06.2018 Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2018 Προς: -Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ΕΡΩΤΗΣΗ«Υπό ...
Στο "Ραδιοφωνικό Μαγκαζίνο" του Focus fm
Ιούνιος 11, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο "Ραδιοφωνικό Μαγκαζίνο" του Focus Fm που παρουσιάζουν οι Παντελής Βογιατζής και Λίνα Φι...
(Άρθρο): "Οι χρήσιμοι... μπαχαλάκηδες και η εργαλειοποίηση της βίας"
Ιούνιος 07, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στην ιστοσελίδα «Thessnews.gr», που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018 «Οι χρήσιμοι... μπα...
(Άρθρο): "Η βία, ιδεολογική επιλογή της Αριστεράς"
Ιούνιος 07, 2018

Άρθρο κ. Θ. Καράογλου στην ιστοσελίδα «ThePresident.gr» που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018 «Η βία, ιδεολο...
«Σχέδιο προκαταβολικής είσπραξης φόρων»
Ιούνιος 05, 2018

Αρ. πρωτ.: 6530 /05.06.2018 Θεσσαλονίκη 5 Ιουνίου 2018 Προς Υπουργό: - Οικονομικών ΕΡΩΤΗΣΗ «Σχέδιο προκατ...
«Δρόμος καρμανιόλα ενώνει την Περαία με τη Ν. Μηχανιώνα»
Ιούνιος 05, 2018

Αρ. πρωτ.: 6531 / 05.06.2018 Θεσσαλονίκη 5 Ιουνίου 2018 Προς Υπουργό: - Υποδομών & Μεταφορών ΕΡΩΤΗΣΗ ...
(Espresso): Οι Νοτιοκορεάτες αφιέρωσαν έναν πύργο τους στον Θόδωρο Καράογλου!
Ιούνιος 04, 2018

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Espresso τη Δευτέρα 04 Ιουνίου 2018 με τίτλο: "Οι Νοτιοκορεάτες αφιέρωσαν έναν πύργο το...
«Ζωντανοί στόχοι οι άνδρες των ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη για τους γνωστούς-άγνωστους»
Ιούνιος 04, 2018

Αρ. πρωτ.: 6430 / 04.06.2018 Θεσσαλονίκη, 04 Ιουνίου 2018 Προς: -Υπουργό Εσωτερικών ΕΡΩΤΗΣΗ«Ζωντανοί στόχοι οι ...
Πολιτική δράση Μαΐου 2018
Ιούνιος 01, 2018

  ...
Στην εκπομπή "H agenda της ημέρας" στο Europe One
Μάιος 31, 2018

Απόσπασμα συμμετοχής του κ. Θ. Καράογλου στην εκπομπή "H agenda της ημέρας" στον τηλεοπτικό σταθμό Europe One και τ...
Σημαντικές επαφές του κ. Θ. Καράογλου στη Σεούλ ως επικεφαλής κλιμακίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Μάιος 31, 2018

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ...
Αύξηση τιμών στο δημοσιογραφικό χαρτί
Μάιος 30, 2018

Αρ. Πρωτ.: 6334/30.05.2018 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Θέμα: «Αύ...
(Άρθρο): "Η αυτοδικία δεν είναι λύση"
Μάιος 29, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στην ιστοσελίδα «Politik.gr» που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 25 Μαΐου 2018 «Η αυτοδικία δεν είναι λ...
«Στα χαμηλότερα επίπεδα η ανταγωνιστικότητα στη χώρα μας»
Μάιος 25, 2018

Αρ. πρωτ.: 6245/25.05.2018 Θεσσαλονίκη 25 Μαΐου 2018 Προς: -Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΡΩΤΗΣΗ «Σ...
"Επί του Πιεστηρίου" στο Kontra Channel
Μάιος 25, 2018

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στην εκπομπή "Επί του Πιεστηρίου" στο Kontra Channel, με τους δημοσιογράφους Μάκη Κουρή και ...
(Άρθρο): "Οι γροθιές δεν λύνουν κανένα πρόβλημα"
Μάιος 25, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στο "Politesoraiokastrou.gr" που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 «Οι γροθιές δεν λύνουν κ...
«Τεράστιες καθυστερήσεις στις συντάξεις λόγω έλλειψης λογισμικού!»
Μάιος 24, 2018

Αρ. πρωτ.: 6213/24.05.2018 Θεσσαλονίκη 24 Μαΐου 2018 Προς: -Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Α...