Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων του Πολιτισμού

Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων του Πολιτισμού Κύριο

Αρ. Πρωτ. Επερωτήσεων: 6
Αρ. Πρωτ. Επίκαιρων Επερωτήσεων: 5

Ημερομηνία Κατάθεσης: 26.10.2017

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λυδία Κονιόρδου

Θέμα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων του Πολιτισμού»

Ο Πολιτισμός αποτελεί ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η Ελλάδα.

Λόγω των ανερμάτιστων κυβερνητικών χειρισμών και της έλλειψης στρατηγικής οι πολιτικές για τον τομέα είναι ανύπαρκτες, ο Πολιτισμός μαραζώνει, τη στιγμή που θα έπρεπε να λειτουργεί ως συνεκτικό στοιχείο στην κοινωνία, να παράγει πλούτο, να δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Παρά τις προφανείς και επείγουσες ανάγκες, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) αφήνει όλα τα τρέχοντα θέματα σε εκκρεμότητα, αδυνατεί να τα αντιμετωπίσει με έγκαιρο προγραμματισμό και ορθή διαχείριση.

Συγκεκριμένα:

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 παρουσιάζει αδικαιολόγητη υστέρηση. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για την επιλογή και την ένταξη των έργων.

Ο αριθμός των ενταγμένων έργων, δύο χρόνια τώρα, μετά βίας φθάνει στα 50. Αλλά και όσα έχουν ενταχθεί εμφανίζουν τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. Βασικά τεχνικά θέματα δεν έχουν επιλυθεί σε κεντρικό επίπεδο, ώστε οι φορείς υλοποίησης των έργων να προχωρήσουν απρόσκοπτα τις διαδικασίες εκτέλεσης του προγράμματός τους.

Ακόμα και έργα που έχουν προγραμματιστεί από τις Περιφέρειες να χρηματοδοτηθούν από το οικείο ΠΕΠ δεν προχωρούν, καθώς οι Διευθύνσεις του Υπουργείου και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων έχουν αφεθεί χωρίς συντονισμό και παρακολούθηση.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων. Μετά την ένταξη του χώρου στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, οι διαδικασίες ωρίμανσης και ένταξης των έργων που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, προχωρούν με εξαιρετικά αργές διαδικασίες, αν και η Περιφέρεια έχει δεσμεύσει τους πόρους τουλάχιστον ενάμισυ χρόνο πριν.

Πολύτιμοι πόροι των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μένουν αδιάθετοι και ανενεργοί, αναμένοντας την ηγεσία του Υπουργείου να αποφασίσει να προωθήσει τις διαδικασίες και να συντονίσει τις Υπηρεσίες της. Εν τω μεταξύ οι καθυστερήσεις του Υπουργείου ευθύνονται και συμπαρασύρουν προς τα κάτω τα ποσοστά απορρόφησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων στερώντας βασικά στοιχεία της δυναμικής τους.

Επίσης, λόγω των καθυστερήσεων εξ αιτίας της έλλειψης συντονισμού των Υπηρεσιών από τον Ιανουάριο 2015 και εξής, 15 έργα από το ΕΣΠΑ 2013-2017 μεταφέρθηκαν στην νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) τμηματοποιημένα ή ως σύνολο.

Ειδικότερα, στο ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν μεταφερθεί έργα, όπως το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης (ΜΕΛΤ), η Εθνική Πινακοθήκη, το Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο και η Ψηφιοποίηση Κινητών Μνημείων, το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως, το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το Αρχαιολογικό Μουσείο στη Σαμοθράκη και το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών. Κατά συνέπεια, σημαντικό μέρος των πόρων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, διατίθεται για την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Έτσι, υπάρχει κατ΄ ουσίαν στέρηση στη χρηματοδότηση νέων έργων με αποτέλεσμα οι αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρουν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα να περιορίζονται με ευθύνη των ηγεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού από το 2015 έως σήμερα.

Καθώς το ΥΠΠΟΑ έχει αναπτύξει απόλυτη εσωστρέφεια, δεν αξιοποιεί καθόλου, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό, αν και οι πόροι του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι οι μόνοι διαθέσιμοι πόροι για τον τομέα. Παράλληλα, η πολιτιστική επιχειρηματικότητα, αντί να ενισχύεται, διαρκώς επιβαρύνεται από τις γενικότερες κυβερνητικές αποφάσεις.

Το Οργανόγραμμα του ΥΠΠΟΑ και τα οργανογράμματα των εποπτευόμενων φορέων είναι προβληματικά και παραμένουν σε εκκρεμμότητα. Το σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ, κατ´ουσίαν περιορίζεται σε τροποποιήσεις του ήδη υπάρχοντος. Αλλά και οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν σε «φωτογραφικές διατάξεις» για την τακτοποίηση υμέτερων ή σε αποκλεισμό των μη αρεστών. Προτείνονται καταργήσεις και συγχωνεύσεις Εφορειών Αρχαιοτήτων ανά την Επικράτεια, η κατάργηση του αναγκαίου κεντρικού συντονισμού σε ευαίσθητα θέματα, όπως αυτό της φύλαξης, και πολλές άλλες δήθεν «πρωτοβουλίες» που θα παραλύσουν ακόμη περισσότερο το ΥΠΠΟΑ, θα ανακόψουν τραγικά την απόδοσή του και την εξυπηρέτηση των στόχων του εις βάρος των πολιτών, των μνημείων και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) που αποτελεί άλλωστε τον εκτελεστικό βραχίονα, τον διαχειριστή των σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα με αρνητικές συνέπειες για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας. Το Ταμείο παραμένει ακέφαλο από τις αρχές Αυγούστου. Το ΤΑΠΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με το παλιό και ξεπερασμένο οργανόγραμμα. Η μεγάλη αδυναμία συνεννόησης και συνεργασίας της προηγουμένης διοίκησης με το Υπουργείο που έχουν οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στη μη έγκαιρη εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου που είχε αναγγελθεί για τον Ιούνιο του 2015, στην αδυναμία παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους επισκέπτες λόγω της ολιγωρίας ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για τη μίσθωση των αναψυκτηρίων, στην ανυπαρξία σχεδιασμού σχετικά με το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και τον απαραίτητο έλεγχο των κωδικών. Η αποπομπή της προηγούμενης ηγεσίας του Ταμείου δημιούργησε πλήθος ερωτημάτων τα οποία παραμένουν αναπάντητα.

Τα Μουσεία τα οποία λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και χρηματοδοτούνται από το ΥΠΠΟΑ, λειτουργούν χωρίς Διοικητικό και Οικονομικό Διευθυντή. Οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί αλλά ούτε αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα οι καλλιτεχνικοί διευθυντές να επωμίζονται τα διοικητικά και τα οικονομικά ζητήματα.

Οι αντιδράσεις του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τη φύλαξη των Μνημείων και των Μουσείων είναι αποσπασματικές και ελλιπείς με αποτέλεσμα πολύ αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία σε τουριστικές περιοχές να υπολειτουργούν. Για άλλη μια φορά επισημαίνουμε την ζημία του Δημοσίου λόγω της αβελτηρίας του Υπουργείου.
Το πλήγμα στην τουριστική φυσιογνωμία της χώρας, αλλά και στον τομέα των εσόδων είναι μη αναστρέψιμο. Κανείς δεν γνωρίζει πως πρόκειται να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία την επόμενη τουριστική περίοδο. Εχουν προβλεφθεί τα σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό του 2018;

Για τους μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπως της Δήλου, της Κνωσού, της Σάμου, της Χίου, των Δελφών, των Μετεώρων, της Πάτμου, της Θεσσαλονίκης κ.ά., δεν έχουν εκπονηθεί ακόμη τα αναγκαία διαχειριστικά σχέδια, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεσή τους και η αξιοποίησή τους με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών τους.

Για την Αμφίπολη ακούμε μόνον λόγια και εξαγγελίες. Το μνημείο στο λόφο Καστά έχει αφεθεί στην τύχη του για τρίτη συνεχή χρονιά. Η εικόνα που παρουσιάζει είναι απαξιωτική και επικίνδυνη για το μνημείο. Οι κορώνες του ΥΠΠΟΑ ότι για την κατάστασή του ευθύνεται η εσφαλμένη μεθοδολογικά ανασκαφική διερεύνηση του 2014, μόνον ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα μπορούν να εκληφθούν, προκειμένου να καλυφθούν οι τεράστιες ευθύνες αδιαφορίας και ολιγωρίας του Υπουργείου από τον Φεβρουάριο 2015 και εξής. Η μελέτη του οστεολογικού υλικού, η οποία είχε ανατεθεί στα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διεκόπει αναιτιολόγητα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο απαξίωσης του μνημείου. Καμία εξήγηση δεν δόθηκε για την μη χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών φορέων, ενώ επισήμως η σύμβαση παραμένει ενεργή.

Με την προωθούμενη ένταξη του μνημείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, επιχειρείται να καλυφθούν δράσεις και ενέργειες, οι οποίες είχαν αποφασιστεί και έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί δύο χρόνια πριν. Όμως και στην περίπτωση της ένταξης οι καθυστερήσεις είναι τεράστιες. Το τεχνικό δελτίο για την αξιολόγηση του έργου από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας απερρίφθη μετ΄επαίνων τον παρελθόντα Ιούλιο ως ανώριμο και στερούμενο ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων. Η νέα του εκδοχή δεν έχει ακόμη κατατεθεί αρμοδίως, αν και οι πόροι έχουν δεσμευθεί από την Περιφέρεια έναν χρόνο πριν.

Η αναπτυξιακή μελέτη της ευρύτερης περιοχής, που προωθείτο το 2014, έχει διακοπεί, οπότε η οποιαδήποτε σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης και του τύμβου Καστά με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής απλώς δεν υφίσταται.

Με μεγάλη άνεση η Υπουργός Πολιτισμού, έκανε δηλώσεις για το θέμα της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα αναφέροντας τη στρατηγική που ακολούθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις –την οποία φαίνεται να μην έχει επαρκώς κατανοήσει- φερόμενη να πλειοδοτεί υπέρ μίας «συναισθηματικής» προσέγγισης επί του θέματος.

Η αρμόδια Υπουργός δεν συνειδητοποιεί ότι έχει να αντιμετωπίσει την άρνηση της Βρετανικής Κυβέρνησης να ανοίξει επίσημη συζήτηση, και ότι παραπέμπει την Ελλάδα στο Βρετανικό Μουσείο ως τον αρμόδιο συνομιλητή υποβιβάζοντας το θέμα. Το Βρετανικό Μουσείο με τη σειρά του, αρνείται τη διαμεσολάβηση της UNESCO για την επίλυση του θέματος. Η «στρατηγική» αυτή, απομειώνει όσα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα διαθέτει η Χώρα μας, προκειμένου να υποστηρίξει το δίκαιο του αιτήματος της επιστροφής των παρθενωνείων.

Σχετικά με τα εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα στους υπό κατασκευή σταθμούς «Βενιζέλου» και «Αγίας Σοφίας» του μετρό της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει σχέδιο για την προστασία και ανάδειξή τους και δεν είναι ξεκάθαρο με τι πόρους θα χρηματοδοτηθούν, από ποιον φορέα και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σχετικά.

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δεν έχει στελεχωθεί πλήρως. Τα προαπαιτούμενα για την ενεργοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος δεν έχουν υλοποιηθεί. Ούτε όμως γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το κτήριο ως Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και όχι όπως υπολειτουργεί σήμερα ως πολιτιστικός χώρος, ο οποίος φιλοξενεί και εικαστικές δημιουργίες. Η Υπουργός είχε δηλώσει ότι το ΕΜΣΤ θα λειτουργήσει μέσα στο 2017, χωρίς να παρουσιάσει όμως κανένα απολύτως σχέδιο.

Ένα άλλο θέμα που σε λίγο θα αποτελεί όνειδος για την πρωτεύουσα και τη χώρα, είναι η διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν στην ανακαίνιση και επέκταση της Εθνικής Πινακοθήκης. Το οικοδομικό έργο θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αντ΄αυτού διελύθη η εργολαβία. Ανακοινώθηκε η χορηγία των 14 εκ. ευρώ από το «Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Έχει ενεργοποιηθεί η χορηγία; Οι μουσειογραφικές μελέτες θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Αλλά ακόμη και αν ολοκληρωθούν πώς και πότε θα εφαρμοστούν, όταν το κτήριο παραμένει και απ΄ότι φαίνεται θα παραμείνει ανοιχτή πληγή στο κέντρο της Αθήνας για μακρό χρονικό διάστημα ακόμη.

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περίμετρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ενός Μουσείου που θα έπρεπε να είναι το κόσμημα της πόλης μας, αλλά δυστυχώς έχει μετατραπεί σε μέρος ενός ιδιότυπου άβατου παραβατικότητας. Ο επισκέπτης πρέπει να διασχίσει μία υποβαθμισμένη διαδρομή στο εγκαταλελειμμένο κέντρο της Αθήνας για να προσεγγίσει το μοναδικό μουσείο στον κόσμο, που εκθέτει μόνο πρωτότυπα ευρήματα ανυπολόγιστης ιστορικής αξίας. Καμία παρέμβαση από το ΥΠΠΟΑ για το θέμα αυτό.

Αλλά και σε ό,τι αφορά στη σύγχρονη δημιουργία τα προβλήματα είναι τεράστια. Απραξία, ακινησία, εξαγγελλίες κενές περιεχομένου.

Κατά τα άλλα προωθείται η ίδρυση Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού στο ΥΠΠΟΑ. Μία ακόμη θέση για κάποιον ημέτερο θεσμοθετείται. Και τι θα κάνει η Ειδική Γραμματεία όταν δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικά και διοικητικά, μιας και την αρμοδιότητα την κρατά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, που έχει την ευθύνη για την πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον έμφραγμα σε ένα προβληματικό και αναποτελεσματικό σύστημα διοίκησης.

Η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων Μουσικής βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης, καθώς το Δ.Σ έχει παραιτηθεί, με ομόφωνη απόφαση, από τις 30 Απριλίου 2015. Από τότε μέχρι σήμερα η απραξία, η οποία επιβεβαιώθηκε και με δελτίο τύπου του ΥΠΠΟΑ (2 Οκτωβρίου 2017), και η αναποφασιστικότητα έχει ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός να μην έχει νέο Δ.Σ., να συσσωρεύονται οι οφειλές, να προστίθενται πρόστιμα και προσαυξήσεις. Και επιπλέον, ο Οργανισμός να αδυνατεί να εκπροσωπηθεί έναντι της Δικαιοσύνης.

Όμως ακόμη και σε περιπτώσεις που το Ελληνικό Κράτος, αποκτά υποδομές χωρίς να καταβάλει χρήματα, η κυβέρνηση αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Ο λόγος για την σπουδαία δωρεά του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η Αθήνα απέκτησε ένα τοπόσημο των Τεχνών. Η μόνη υποχρέωση που ανέλαβε επίσημα, ήταν να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό για να είναι επισκέψιμο από τους πολίτες και να διορίσει Δ.Σ. ως όργανο διοίκησης και ελέγχου. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε πρόβλεψη για τη συγκοινωνιακή σύνδεση από το κέντρο της Αθήνας προς το ΚΠΙΣΝ.

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής (ΟΜΜΑ) αποτελεί ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. Ένας σύγχρονος χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, αποτελεί πλέον εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΠΟΑ. Χωρίς να έχει προηγηθεί εμπεριστατωμένο σχέδιο για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Συγκεκριμένα, το ΥΠΠΟΑ, περιορίζεται στο να επιχορηγεί το ΟΜΜΑ με κονδύλι που ούτε καν καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα. Χωρίς έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα συμβάλει στον προσπορισμό εσόδων για τον Οργανισμό, το ΟΜΜΑ καταδικάζεται σε υπολειτουργία.

Πρόσφατα, ενημερωθήκαμε για την πολιτική του ΥΠΠΟΑ σε θέματα θεάτρου και κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε την επαναφορά του θεσμού των επιχορηγήσεων. Ως γνωστόν, το ΥΠΠΟΑ δεν κατέβαλε το 2016 τις οφειλόμενες από παλαιότερα επιχορηγήσεις. Πολλοί από τους θιάσους βρίσκονται σε αδυναμία λειτουργίας.

Και ενώ θα έπρεπε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού να ενδιαφερθεί για την εκκρεμότητα αυτή, βαφτίζει την υφιστάμενη κατάσταση ως επαναφορά και ανακοινώνει ότι το Υπουργείο θα επιχορηγήσει θιάσους και χορευτικά σχήματα με συνολικό κονδύλι 1,5 εκ. ευρώ. Δεν μας είπε όμως ούτε σε πόσα χρόνια επιμερίζεται το ποσόν, ούτε με ποια κριτήρια θα γίνεται η χρηματοδότηση, ούτε αν θα ενισχύονται τα νέα σχήματα. Η όλη διαδικασία θα οδηγήσει σε τέλμα την ελληνική δραματουργία.

Σε ό,τι αφορά στον κινηματογράφο και τις επιχορηγήσεις των ελλήνων παραγωγών, η κατάσταση είναι ομιχλώδης.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει επίσημα ότι οι έλληνες παραγωγοί θα λάβουν επιχορηγήσεις 2 εκατομμύριων Ευρώ, την ίδια περίοδο που παραιτείται ο πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και τα διοικητικά προβλήματα εντείνονται περισσότερο. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο πώς πρόκειται να λειτουργήσει το ΕΚΟΜΕ που είναι φορέας εποπτευόμενος από το νεοσύστατο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ΕΚΚ.

Η πολιτιστική διπλωματία είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο και δοκιμασμένο εργαλείο, ικανό να διασφαλίσει στη Χώρα μας την αναγκαία εξωστρέφεια. Και αυτό σήμερα είναι ανενεργό. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο κατάλογος των εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έτος Κίνας. Το μόνον βέβαιο είναι τα πολυήμερα ταξίδια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Επίσης, κρίσιμα ερωτήματα τίθενται σχετικά με την αξιοποίηση και την αποτελεσματική λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (ΕΙΠ).

Ο Πολιτισμός εκτός από ουσιώδες αγαθό για τους Έλληνες αποτελεί τον κυρίαρχο τουριστικό πόρο της Χώρας. Δυστυχώς όμως η ανικανότητα και η αβλεψία της ηγεσίας του Υπουργείου και της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην εύρυθμη λειτουργία των δομών, τον έγκαιρο προγραμματισμό, την αναγκαία διασύνδεση του Πολιτισμού με τον Τουρισμό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, στερώντας από τη χώρα σημαντικά έσοδα σε μία περίοδο που η οικονομία βυθίζεται.

Επειδή, το ΥΠΠΟΑ αδυνατεί να συγκροτήσει στρατηγική, να προχωρήσει σε σωστό και έγκαιρο προγραμματισμό, να προωθήσει λύσεις για τα σημαντικά ζητήματα του τομέα του Πολιτισμού,

Ερωτάται η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού:

1. Υπάρχει εθνική στρατηγική για τον Πολιτισμό και αν ναι, σε ποιες δράσεις εξειδικεύεται;

2. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΥΠΠΟΑ για την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ποιος είναι ο κατάλογος των έργων που προωθούνται και ένταξη, και σε τι στάδιο ωριμότητας βρίσκεται το κάθε έργο που προτείνεται;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ανοικτή καινοτομία στον Πολιτισμό;

4. Πότε θα δοθεί στην δημοσιότητα το σχέδιο του οργανισμού του ΥΠΠΟΑ, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την επεξεργασία στο γραφείο Υπουργού; Πότε θα ολοκληρωθούν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων του; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα γι' αυτούς;

5. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τη λειτουργία του ΤΑΠΑ και την αντιμετώπιση των πολλών και διογκωμένων προβλημάτων του Οργανισμού; Πότε αναμένεται να μπει σε ισχύ το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου;

6. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των Διοικητικών/Οικονομικών Διευθυντών στα ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ;

7. Τι ισχύει με τη φύλαξη των Μνημείων και των Μουσείων; Καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες;

8. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για τους μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της Αμφίπολης, προς όφελος της χώρας και των τοπικών κοινωνιών; Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας σχετικά με τη διασύνδεσή τους με τον Τουρισμό; Και ποιος είναι γενικότερα ο προγραμματισμός του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τη διασύνδεση του Πολιτισμού με τον Τουρισμό;

9. Ποια είναι επακριβώς η στρατηγική δράσης του ΥΠΠΟΑ για το εθνικό ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα;

10. Ποιος είναι ο προγραμματισμός αναφορικά με την ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων για τους υπό κατασκευή σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης;

11. Πότε ενεργοποιείται η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο ΕΜΣΤ και βάσει ποιου σχεδίου εξαγγέλθηκε από την Υπουργό η έναρξη λειτουργίας του Μουσείου εντός του τρέχοντος έτους;

12. Ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επανέναρξη λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης;

13. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περίμετρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και στην γύρω περιοχή;

14. Πώς αντιμετωπίζονται στην πράξη τα συσσωρευμένα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα στον Οργανισμό της Καμεράτα;

15. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη συγκοινωνιακή διασύνδεση του ΚΠΙΣΝ με το κέντρο της Αθήνας, ώστε αυτό να είναι προσβάσιμο από τους επισκέπτες;

16. Πώς διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ΟΜΜΑ; Υπάρχει αναπτυξιακός σχεδιασμός;

17. Τι ισχύει εν τέλει με το θεσμό των επιχορηγήσεων στο Θέατρο και τον Κινηματογράφο;

18. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΥΠΠΟΑ σε επίπεδο τριετίας τουλάχιστον, στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας; Λειτουργεί αποτελεσματικά το ΕΙΠ; Ποιο το επίπεδο συνεργασίας ΥΠΠΟΑ και ΥΠΕΞ για την άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας;

Αθήνα, 26.10.2017

Οι Επερωτώντες Βουλευτές:

1. Κεφαλογιάννη Όλγα Βουλευτής Α' Αθηνών
2. Αθανασίου Χαράλαμπος Βουλευτής Λέσβου
3. Αναστασιάδης Σάββας Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
4. Ανδριανός Γιάννης Βουλευτής Αργολίδας
5. Αντωνιάδης Ιωάννης Βουλευτής Φλωρίνης
6. Αντωνίου Μαρία Βουλευτής Καστοριάς
7. Αραμπατζή Φωτεινή Βουλευτής Σερρών
8. Ασημακοπούλου Άννα- Μισέλ Βουλευτής Β' Αθηνών
9. Αυγενάκης Ελευθέριος Βουλευτής Ηρακλείου
10. Βαγιωνάς Γεώργιος Βουλευτής Χαλκιδικής
11. Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης Βουλευτής Β' Αθηνών
12. Βεσυρόπουλος Απόστολος Βουλευτής Ημαθίας
13. Βλάσης Κωνσταντίνος Βουλευτής Αρκαδίας
14. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης) Βουλευτής Αττικής
15. Βούλτεψη Σοφία Βουλευτής Β' Αθηνών
16. Γεωργαντάς Γεώργιος Βουλευτής Κιλκίς
17. Γιαννάκης Στέργιος Βουλευτής Πρεβέζης
18. Γιόγιακας Βασίλειος Βουλευτής Θεσπρωτίας
19. Γκιουλέκας Κώστας Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
20. Δαβάκης Θανάσης Βουλευτής Λακωνίας
21. Δήμας Χρίστος Βουλευτής Κορινθίας
22. Δημοσχάκης Αναστάσιος Βουλευτής Έβρου
23. Καββαδάς Αθανάσιος Βουλευτής Λευκάδας
24. Κακλαμάνης Νικήτας Βουλευτής Α' Αθηνών
25. Καλαφάτης Σταυρός Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
26. Καραγκούνης Κωνσταντίνος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
27. Καραμανλή Άννα Βουλευτής Β' Αθηνών
28. Καραμανλής Αχ. Κωνσταντίνος Βουλευτής Σερρών
29. Καράογλου Θεόδωρος Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
30. Καρασμάνης Γιώργος Βουλευτής Πέλλας
31. Κασαπίδης Γιώργος Βουλευτής Κοζάνης
32. Κατσανιώτης Ανδρέας Βουλευτής Αχαΐας
33. Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος) Βουλευτής Ευβοίας
34. Κέλλας Χρήστος Βουλευτής Λάρισας
35. Κεραμέως Νίκη Βουλευτής Επικρατείας
36. Κεφαλογιάννης Ιωάννης Βουλευτής Ρεθύμνης
37. Κόνσολας Εμμανουήλ Βουλευτής Δωδεκανήσου
38. Κοντογεώργος Κωνσταντίνος Βουλευτής Ευρυτανίας
39. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Βουλευτής Πιερίας
40. Κουμουτσάκος Γεώργιος Βουλευτής Β' Αθήνας
41. Κουτσούμπας Ανδρέας Βουλευτής Βοιωτίας
42. Κυριαζίδης Δημήτρης Βουλευτής Δράμας
43. Μπακογιάννη Θεοδώρα Βουλευτής Α' Αθηνών
44. Μπουκώρος Χρήστος Βουλευτής Μαγνησίας
45. Μπούρας Αθανάσιος Βουλευτής Αττικής
46. Οικονόμου Βασίλειος Βουλευτής Επικρατείας
47. Ράπτη Έλενα Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
48. Σκρέκας Κώστας Βουλευτής Τρικάλων
49. Σταϊκούρας Χρήστος Βουλευτής Φθιώτιδας
50. Στύλιος Γιώργος Βουλευτής Άρτας
51. Τασούλας Κωνσταντίνος Βουλευτής Ιωαννίνων
52. Τζαβάρας Κωνσταντίνος Βουλευτής Ηλείας
53. Τραγάκης Γιάννης Βουλευτής Β' Πειραιά
54. Τσιάρας Κώστας Βουλευτής Καρδίτσας
55. Φωτήλας Ιάσων Βουλευτής Αχαΐας
56. Χαρακόπουλος Μάξιμος Βουλευτής Λάρισας
57. Χατζηδάκης Κωστής Βουλευτής Β' Αθηνών

Αποκλείονται από τις επιστροφές αναδρομικών οι Ειδικοί Φρουροί
Δεκέμβριος 14, 2018

Αρ. πρωτ.: 4305 Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2018 Προς τους Υπουργούς-Προστασίας του Πολίτη-Οικονομικών ΕΡΩΤΗΣΗ «...
"Καταρρέει από την εγκατάλειψη ο τύμβος Καστά στην Αμφίπολη"
Δεκέμβριος 14, 2018

Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2018 Δελτίο ΤύπουΘ. Καράογλου: «Καταρρέει απο την εγκατάλειψη ο τύμβος Καστά στην Αμφίπ...
Στην εκπομπή της Tv-100 "Τα λόγια της πόλης"
Δεκέμβριος 14, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στην εκπομπή "Τα λόγια της πόλης", στην Tv100, με την δημοσιογράφο Μαρία Αναγνωστίδου (14-1...
(Άρθρο): "Με θετικό λόγο απέναντι στις πολιτικές θυμού και οργής"
Δεκέμβριος 14, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στην ιστοσελίδα «Voria.gr», που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 «Με θετικό λόγο α...
(Άρθρο): "Μπορούμε καλύτερα, αξίζουμε καλύτερα"
Δεκέμβριος 13, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στην εφημερίδα «Θέμα Χαλκιδικής» που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018(10-12-2018) «Μ...
(Άρθρο): "Συνέδριο ενότητας και κυβερνητικής ετοιμότητας"
Δεκέμβριος 13, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στην ιστοσελίδα «Ypnoupoli.gr» που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 «Συνέδριο ενότητ...
Υφαρπάζονται με αναγκαστική απαλλοτρίωση οι περιουσίες των Βορειοηπειρωτών
Δεκέμβριος 13, 2018

Αρ. πρωτ.: 4281 Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2018 Προς:-τον  Υπουργό Εξωτερικών ΕΡΩΤΗΣΗ «Υφαρπάζονται με ανα...
Καταρρέει από την εγκατάλειψη ο Τύμβος Καστά στην Αμφίπολη
Δεκέμβριος 13, 2018

Αρ. πρωτ.: 4280 Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 2018 Προς την Υπουργό-Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΡΩΤΗΣΗ «Καταρρέει α...
Παράσταση διαμαρτυρίας στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης υπέρ των καπνοπαραγωγών του Ν. Θεσσαλονίκης
Δεκέμβριος 13, 2018

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2018 Δελτίο ΤύπουΠαράσταση διαμαρτυρίας στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης υπέρ των καπνο...
"ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σκότωσαν τη μεσαία τάξη και με το υπερπλεόνασμα μαζεύουν χρήματα για την... κηδεία της"
Δεκέμβριος 13, 2018

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2018 Δελτίο Τύπου«Σκότωσαν τη μεσαία τάξη και με το υπερπλεόνασμα μαζεύουν χρήματα για ...
Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση του προϋπολογισμού του 2019
Δεκέμβριος 13, 2018

Ομιλία Θ. Καράογλου στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση του προϋπολογισμού του 2019 (12-12-2018) ...
Στην εκπομπή "Πρωινή Ανάγνωση" στη Βουλή Τηλεόραση
Δεκέμβριος 12, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στον τηλεοπτικό σταθμό Βουλή Τηλεόραση και την εκπομπή "Πρωινή Ανάγνωση", με την Κέλλυ Κοντ...
Εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
Δεκέμβριος 11, 2018

Αρ. Πρωτ.: 4204/11-12-2018 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΘΕΜΑ: ...
Με αφανισμό απειλείται προστατευόμενο θαλάσσιο είδος
Δεκέμβριος 11, 2018

Αρ. πρωτ.: 4202 Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2018 Προς τους Υπουργούς-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Αγροτικής ...
Τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν στα ελληνικά νερά
Δεκέμβριος 11, 2018

Αρ. πρωτ.: 4203 Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2018 Προς τους Υπουργούς-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Αγροτικής ...
Στην εκπομπή "Εδώ Μακεδονία" στην Εγνατία τηλεόραση
Δεκέμβριος 11, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στην εκπομπή "Εδώ Μακεδονία", του Εγνατία Tv, με τον Αντώνη Οραήλογλου (10-12-2018) ...
Ποια η σχέση σας με τον κ. Μανώλη Πετσίτη;
Δεκέμβριος 11, 2018

Αρ.Πρωτ.: 4205/11.12.2018 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκο Πα...
Υψηλή φορολογία στην αντικατάσταση παγίου εξοπλισμού αγροτών
Δεκέμβριος 07, 2018

Αρ. πρωτ.: 4113 Θεσσαλονίκη, 7 Δεκεμβρίου 2018 Προς τον Υπουργό- Οικονομικών ΕΡΩΤΗΣΗ «Υψηλή φορολογία στην αντι...
(Άρθρο): "Μισούν τη μεσαία τάξη και δεν το κρύβουν"
Δεκέμβριος 07, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στην ιστοσελίδα «E-Koufalia.gr» που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018 «Μισούν τη μεσαί...
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Atlas tv
Δεκέμβριος 06, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Atlas tv, με τον Σάκη Μόσχη (05-12-2018) ...
(Δημοκρατία): "Αγρότες από 80 χωριά χάνουν έως 4000 ευρώ"
Δεκέμβριος 06, 2018

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Δημοκρατία", την Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018...
Θ. Καράογλου: "Η συμφωνία των Πρεσπών θρέφει τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων"
Δεκέμβριος 05, 2018

Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2018 Δελτίο ΤύπουΘ. Καράογλου: «Η συμφωνία των Πρεσπών θρέφει τον αλυτρωτισμό των Σκοπί...
Στο "Εκρηκτικό Δελτίο" του ΑΡΤ
Δεκέμβριος 05, 2018

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στο Εκρηκτικό Δελτίο του ΑΡΤ, με τους Αντώνη Μυλωνάκη και Σοφία Παραδείση (04-12-2018) ...
«Θέμα “Μακεδονικής” μειονότητας στην Ελλάδα θέτει ο Ζόραν Ζάεφ»
Δεκέμβριος 05, 2018

Αρ. πρωτ.:4040/5.12.2018 Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2018 Προς: -Υπουργό Εξωτερικών-Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και...
«Χωρίς ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο η λειτουργία ενεχυροδανειστηρίων στην Ελλάδα»
Δεκέμβριος 05, 2018

Αρ. πρωτ.: 4039/5.12.2018 Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2018 Προς: -Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ΕΡΩΤΗΣΗ«...
Όμηροι παραμένουν χιλιάδες υποψήφιοι οδηγοί από την αποχή των εξεταστών
Δεκέμβριος 05, 2018

Αρ. πρωτ.: 4037 Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2018 Προς τον Υπουργό-Υποδομών και Μεταφορών ΕΡΩΤΗΣΗ «Όμηροι παραμένο...
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Εγνατία Tv
Δεκέμβριος 04, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Εγνατία Tv, με τον Λάζαρο Λαζάρου (03-12-2018) ...
(Μακεδονία της Κυριακής): "Οι γυναίκες του Καράογλου"
Δεκέμβριος 03, 2018

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Μακεδονία της Κυριακής", την Κυριακή 02 Δεκεμβρίου 2018...
Στον Fm100 και την εκπομπή "Θέσεις και Απόψεις"
Δεκέμβριος 03, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στην εκπομπή "Θέσεις και Απόψεις" του FM100, με τον Βασίλη Κοντογουλίδη (03-12-2018) ...
Πολιτική δράση Νοεμβρίου 2018
Δεκέμβριος 03, 2018

  View this email in your browser ...
Ως δασωτέες εμφανίζονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Καποδιστριακό Δήμο Βερτίσκου
Νοέμβριος 30, 2018

Αρ. πρωτ.: 3907 Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2018 Προς τους Υπουργούς-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Περιβάλλοντος...
Βαρεά οχήματα διέρχονται μέσα από οικισμούς για να αποφύγουν τα διόδια των Ν. Μαλγάρων
Νοέμβριος 30, 2018

Αρ. πρωτ.: 3908 Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2018Προς τους Υπουργούς-Υποδομών και Μεταφορών-Προστασίας του Πολίτη ΕΡ...
Η κυβέρνηση αποκλείει από την εξισωτική αποζημίωση σχεδόν το σύνολο του Ν. Θεσσαλονίκης
Νοέμβριος 29, 2018

Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2018 Δελτίο ΤύπουΗ κυβέρνηση αποκλείει από την εξισωτική αποζημίωση σχεδόν το σύνολο του...
(Ελεύθερος Τύπος): "Ψαλίδι" 3.5% σε μισθούς το 2017
Νοέμβριος 29, 2018

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018...
Εκτός εξισωτικής αποζημίωσης σχεδόν το σύνολο του Ν. Θεσσαλονίκης
Νοέμβριος 28, 2018

Αρ. πρωτ.: 3843/28.11.18 Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2018 Προς:-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΡΩΤ...
Περίεργη εκθεμελίωση πυραμίδων της συνοριακής γραμμής Ελλάδας-ΠΓΔΜ
Νοέμβριος 28, 2018

Αρ. πρωτ.: 3841 Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2018 Προς Υπουργούς-Εθνικής Άμυνας-Προστασίας του Πολίτη-Εξωτερικών ΕΡ...
Χωρίς λεωφορεία του ΟΑΣΘ οι Δήμοι Θέρμης και Θερμαϊκού
Νοέμβριος 28, 2018

Αρ. πρωτ.: 3828 Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2018 Προς τον Υπουργό-Υποδομών και Μεταφορών ΕΡΩΤΗΣΗ «Χωρίς λεωφορεία...
Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη μείωση μισθών πανευρωπαϊκά το 2017
Νοέμβριος 28, 2018

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018 «Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη μείωση μισθών πανευρωπαϊκά το 2017» Ο Τομεάρχης Εργασίας, Κοιν...
Ομιλία στην 3η συνεδρίαση της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής για τον προϋπολογισμό του 2019
Νοέμβριος 28, 2018

Ομιλία Θ. Καράογλου στην 3η συνεδρίαση της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για τον προϋπολογισμό του 201...
Στον Focus Fm και την εκπομπή Focus τάδε Έφη
Νοέμβριος 28, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στον ραδιοφωνικό σταθμό Focus fm και την εκπομπή Focus τάδε Έφη, με την Έφη Παφίτου (27-11-...
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Atlas tv
Νοέμβριος 28, 2018

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Atlas tv, με τον δημοσιογράφο Σάκη Μόσχη (27-11-2018) ...
Σε απαξίωση και απλήρωτοι οι καθηγητές μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ
Νοέμβριος 27, 2018

Αρ. πρωτ.: 3761 Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2018 Προς τους Υπουργούς-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Εργασίας, Κ...
Στην εκπομπή "Παρεμβάσεις" του Blue Sky
Νοέμβριος 27, 2018

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στην εκπομπή "Παρεμβάσεις" του Blue Sky, με τον Άκη Παυλόπουλο (26-11-2018) ...
(Δελτίο Τύπου): Κίνδυνος κατολισθήσεων απειλεί το παράκτιο μέτωπο σε Καλοχώρι και Σίνδο
Νοέμβριος 27, 2018

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2018 Δελτίο ΤύπουΚίνδυνος κατολισθήσεων απειλεί το παράκτιο μέτωπο σε Καλοχώρι και Σίνδο...
Με ρευστοποιήσεις εδάφους απειλείται το παράκτιο μέτωπο σε Καλοχώρι και Σίνδο
Νοέμβριος 27, 2018

Αρ. πρωτ.: 3759 Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2018 Προς τον Υπουργό-Υποδομών και Μεταφορών ΕΡΩΤΗΣΗ «Με ρευστοποιήσε...
"Εθνική κατάντια η κυριαρχία του αισθήματος φόβου και ανομίας σε όλη τη χώρα"
Νοέμβριος 26, 2018

Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2018 Δελτίο ΤύπουΘ. Καράογλου: «Εθνική κατάντια η κυριαρχία του αισθήματος φόβου και ανο...
Εκδηλώσεις του πολιτικού γραφείου του κ. Θ. Καράογλου σε Διαβατά και Πυλαία με θέμα τη δημόσια τάξη
Νοέμβριος 22, 2018

Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2018 Δελτίο ΤύπουΕκδηλώσεις του πολιτικού γραφείου του κ. Θ. Καράογλου σε Διαβατά και Πυ...
Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ
Νοέμβριος 21, 2018

Αρ. πρωτ.: 3596 Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2018 Προς τους Υπουργούς-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Περιβάλλοντ...
Στην εκπομπή "Αρτηρία" του ΑΡΤ
Νοέμβριος 21, 2018

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στην εκπομπή "Αρτηρία" του ΑΡΤ, με την Φραντζέσκα Σαββοργινάκη (20-11-2018) ...
Τοποθέτηση στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
Νοέμβριος 21, 2018

Τοποθέτηση Θ. Καράογλου στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (20-11-2018) ...
Στην εκπομπή "Αποκαλυπτικό Δελτίο", στο νέο "Ε"
Νοέμβριος 20, 2018

Συμμετοχή Θ. Καράογλου στην εκπομπή "Αποκαλυπτικό Δελτίο" του τηλεοπτικού σταθμού "Ε", με τους Γιάννη Παπαγιάννη κα...
Στον Fm100 και την εκπομπή "Θέσεις και Απόψεις"
Νοέμβριος 19, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στον Fm100 και την εκπομπή "Θέσεις και Απόψεις", με τον Βασίλη Κοντογουλίδη (19-11-2018) ...
Ούτε ένα ευρώ δεν έχει δοθεί από τις δωρεές για τους πυρόπληκτους της Αττικής
Νοέμβριος 19, 2018

Αρ. πρωτ.: 3470 Θεσσαλονίκη, 19 Νοεμβρίου 2018Προς τους Υπουργούς- Οικονομικών- Υποδομών και Μεταφορών ΕΡΩΤΗΣΗ «...
"Θεός του Τσίπρα η εξουσία"
Νοέμβριος 19, 2018

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής» και τον δημοσιογράφο Νίκο Οικονόμου, που δημοσιεύτη...
(Άρθρο): Σχεδιάζοντας τη νέα δομή του κράτους
Νοέμβριος 18, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στο περιοδικό «Hot Doc», που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 «Σχεδιάζοντας τη νέα δομ...
Στο Atlas tv και την εκπομπή "Focus Press"
Νοέμβριος 17, 2018

Συμμετοχή του κ. Θεόδωρου Καράογλου στην εκπομπή του Atlas tv "Focus Press", με τον Δημήτρη Βενιέρη (16-11-2018) ...
(Άρθρο): "Αποχαιρέτα την Ελλάδα που ήξερες..."
Νοέμβριος 16, 2018

Άρθρο Θ. Καράογλου στην ιστοσελίδα «Myportal.gr», που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 «Αποχαιρέτα την...
Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για την επικύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου
Νοέμβριος 16, 2018

Ομιλία Θ. Καράογλου στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν στην ...
(Φιλελεύθερος): "Έκλεισε τα στόματα των πυρόπληκτων"
Νοέμβριος 14, 2018

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Φιλελεύθερος" την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018...