Υπερκομματική πρωτοβουλία του Θ. Καράογλου και βουλευτών της Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης

Υπερκομματική πρωτοβουλία του Θ. Καράογλου και βουλευτών της Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης


Με πρωτοβουλία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του Νομού Θεσσαλονίκης, Αράπογλου Χρύσας, Ρομπόπουλου Θωμά, Καλαφάτη Σταύρου, Γερανίδη Βασίλη, Αρβανιτίδη Γιώργου, Καράογλου Θεόδωρου και Αναστασιάδη Σάββα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στο Νομό Θεσσαλονίκης, με τους αρμόδιους υφυπουργούς Οικονομικών κο Σαχινίδη Φίλιππο και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κο Ντόλιο Γεώργιο.

Στη συνάντηση αυτή, τέθηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά των μαθητών του Νομού Θεσσαλονίκης και οι αρμόδιοι υφυπουργοί δεσμεύτηκαν, ο μεν κύριος Σαχινίδης ότι θα επιλύσει το πρόβλημα των οφειλών στους λεωφοριούχους, ο δε κύριος Ντόλιος, ότι θα κατατεθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που ήδη σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 ξεκίνησε η συζήτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, σχετική τροπολογία, που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα με παράταση των σχετικών συμβάσεων έως 30 Ιουνίου 2011.

Μετά τις παραπάνω δεσμεύσεις των αρμόδιων Υφυπουργών, φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία του νομού Θεσσαλονίκης.